Znáte Společnost pro vědu a umění?

7-8 2008 Kultura česky
obálka čísla

Společnost pro vědu a umění (SVU) vznikla koncem padesátých let v USA z iniciativy českých a slovenských exilových vědců a umělců, kteří nechtěli ztratit vzájemné kontakty. Cílem bylo udržet kontinuitu mozků v exilu a přestože se zdá spojení vědy a umění jako nelogické, ukázalo se mimořádně šťastným. Během let se společnost rozrostla a založila pobočky i v evropských státech a Austrálii, všude, kde žili aktivní čeští vědci i umělci. Po roce 1989 založila SVU novou pobočku konečně i v Praze. V této organizaci nikdy nedošlo k dělení, takže Češi a Slováci v ní působí stále společně. A nejen to, i vzhledem ke svému mezinárodnímu působení jde o unikátní fenomén, protože žádný jiný národ organizaci podobného typu nevytvořil.

SVU vydává pravidelně Bulletin a odborný časopis Kosmas, publikuje sborníky a knihy. Každoročně pořádá konference (většinou v USA) a jednou za dva roky mezinárodní kongresy (po roce 1989 většinou na půdě některé z českých univerzit).Poslední kongres se konal na Univerzitě v Českých Budějovicích v roce 2006, letos se uskuteční v září poprvé na Slovensku. Hostit jej bude Ružomberská Katolická univerzita. Očekává se opět účast několika stovek vynikajících osobností z celého světa i z domova, předneseno bude v několika sekcích opět stovky hodnotných přednášek a připraven bude i bohatý doprovodný program.

Jaká je ale činnost pražské pobočky SVU? Její předsedkyní je významná překladatelka z ruského jazyka, Doc. PhDr. Alena Morávková. Pražská skupina pořádá pravidelné přednášky českých a zahraničních vědců i setkání s představiteli české kultury a veřejného života, většinou na půdě Akademie věd. Přednášky jsou přístupné veřejnosti a zdarma každý druhý čtvrtek v měsíci vždy od 17 hodin v hlavní budově AVČR, 2. patro v místnostech 205 nebo 206. Po prázdninové odmlce začnou opět v září. Cílem pražské skupiny je rovněž podchytit zájem o spolupráci mladých vědců a umělců. V poslední době také vydala tři zajímavé publikace, například dílo známého exilového bohemisty prof. Ladislava Matějky: „Studie“. Více informací najdete na: www.svu.atlasweb.cz.

SVU Praha také už třetím rokem uděluje své ceny – a to v nádherných prostorách Rytířského sálu Senátu ČR. Jak Alena Morávková uvedla, SVU chce udělováním cen čelit náporu šoubyznysu s jeho pseudohvězdami a vzdát poctu těm, kteří vytvářejí skutečné hodnoty.

Dne 28. května tak byly za rok 2008 odměněni čestnou cenou tyto osobnosti české vědy a umění:

Jaroslava Brychtová (sochařka, sklářka), PhDr. Josef Hrnčíř (dirigent, muzikolog a hudební kritik), Václav Malý (biskup), Luděk Munzar, Bořivoj Navrátil a Jan Tříska (herci), Prof. RNDr.Václav Pačes Dr.Sc (vědec), Prof Mojmír Povolný (vědec), Jana Štroblová (spisovatelka) a Milan Uhde (spisovatel)

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012