Madeleine Albrightová v „Českém“ Chicagu

7-8 2008 Ostatní česky
obálka čísla

Česká rodačka a bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albright vystoupila 13. května v Chicagu na slavnostní přednášce uspořádané k 90. výročí historické návštěvy budoucího prezidenta T. G. Masaryka v Chicagu. Více než 800 diváků přednášku ocenilo potleskem ve stoje. Návštěva a triumfální přijetí, kterého se prof. Masarykovi v Chicagu dostalo 5. května 1918 ze strany 150 000 nadšených Čecho-Američanů byly začátkem jeho historické cesty po USA, která vyvrcholila setkáním s prezidentem W. Wilsonem a ve svém konečném důsledku vedla k vyhlášení československé nezávislosti v říjnu téhož roku. Uctění Masarykovy památky na Chicagské univerzitě bylo jednou z několika akcí, kterou si generální konzulát ČR, krajané a další organizace v Chicagu připomněly 90. výročí vzniku Československa.

Dne 5. května 1918 navštívil Chicago budoucí prezident Československa, profesor Tomáš Garrigue Masaryk, který již v minulosti přednášel na Chicagské univerzitě. Na hlavní chicagské třídě Michigan Avenue jej tehdy přivítalo více než 150.000 nadšených českých krajanů. Profesor Masaryk v dalších dnech pokračoval ve své cestě po USA, na které získával podporu pro vytvoření samostatné Československé republiky a která vyvrcholila předložením tzv. Deklarace nezávislosti československého národa presidentu Woodrow Wilsonovi dne 18. října 1918. Uznání deklarace prezidentem Wilsonem jako představitelem tehdy nejvlivnější velmoci zásadním způsobem přispělo ke vzniku Československa o deset dní později. V rámci oslav tohoto významného výročí si připomínáme nejen zmíněnou triumfální návštěvu, ale také jak významným způsobem přispělo město Chicago a místní Čechoameričané ke vzniku Československa.

Vrcholem chicagských oslav se stala slavnostní „Přednáška o demokracii na počest T. G. M“ Madeleine K. Albrightové uspořádaná na University of Chicago ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR a Pražským výborem programu Sister Cities města Chicaga. M. Albrightová nejdříve podepisovala svoji novou knihu Memo to the President Elect – How We Can Restore America´s Reputation and Leadership (Memorandum budoucímu prezidentovi – jak obnovit pověst a leadership USA). Poté za účasti velvyslance ČR v USA Petra Koláře, generálního konzula ČR v Chicagu Marka Skolila a dalších hostů položila věnec u pomníku T.G.M. a Blanického rytíře na Chicagské univerzitě. Generální konzul Skolil při této příležitost vyzdvihl historický význam Chicaga v česko-amerických vztazích a v Masarykově kampani za nezávislost Československa. Zároveň ocenil, že na rozdíl od Blanického rytíře na pomníku, na sebe americká pomoc v českých moderních dějinách nenechala nikdy dlouho čekat, mj. právě i zásluhou M. Albrightové a bývalého prezidenta Clintona.

Velvyslanec P. Kolář představil M. Albrightovou jako političku, která zasvětila svůj život podpoře a šiření principů svobody a demokracie ve světě a jako oddanou přítelkyni své staré i nové vlasti. „Když pomáhala ČR získat členství v NATO, činila tak nejen na základě bystrého vyhodnocení jeho strategického významu, ale také protože ve svém srdci věděla, že je to správný krok.“ Své úvodní slovo uzavřel velvyslanec slovy, že si nedovede představit povolanější osobu pro „Přednášku o demokracii na počest TGM“. „Když prezidenti Masaryk a Wilson budovali pilíře česko-amerického demokratického spojenectví, nemohli předvídat ani jakou nepřízeň osudu bude muset překonat, ani jak výjimečné plody přinese. Život a kariéra Madeleine Albright dokládají sílu tohoto spojenectví.“

Ve své přednášce se česká rodačka M. Albright poklonila Masarykovu odkazu v kontextu aktuálních problémů spojených se šířením demokracie ve světě. Připomněla, že jak TGM tak jeho partner v prezidentském křesle USA Woodrow Wilson sdíleli morální pohled na mezinárodní vztahy a na roli států v mezinárodním společenství. S odkazem na Masaryka i na Wilsona vyjádřila své přesvědčení, že principy demokracie je v mezinárodních vztazích nutné prosazovat i tam, kde je to obtížné, ale zároveň varovala před snahou vnucovat demokracii jiným zemím, jak se podle ní ukázalo v Iráku. V kritické narážce na současnou Bushovu administrativu zdůraznila, že první prioritou budoucího prezidenta bude obnovit morální kredit USA ve světě. Svou přednášku uzavřela slovy, že jí bylo velkým potěšením moci společně s přítomnými krajany a Američany oslavit vazby mezi Českem a Slovenskem a Spojenými státy s tak hlubokými kořeny:.“ „Jsem vždy dojatá, když slyším obě hymny jednu po druhé. Jeden člověk prý nemůže sloužit dvěma pánům, ale může milovat dvě země.“

Součástí dvoutýdenních oslav byla také světová premiéra televizního dokumentu o Československých legiích “Accidental Army – The Amazing True Story of the Czechoslovak Legion”, kterému se 1. 5. v Chicagském historickém muzeu dostalo ze strany více než 400 přítomných diváků bouřlivých ovací. Americký dokumentární film připravený autorskou dvojicí John Iltis a Bruce Bendinger si s využitím dobových dokumentů klade za cíl zpřístupnit širší veřejnosti polozapomenutou kapitolu z československých a světových dějin. Slavnostní večer zahájila další významná americká politička českého původu Judy Baar Topinka, bývala ministryně financí státu Illinois. Profesor Masaryk přijel v roce 1918 do Chicaga shodou okolností právě z Ruska, kde Československé legie pomáhal organizovat. Chicagská nezisková organizace Projekt Československé legie (bližší informace: www.czechlegion.com, czechlegion@ mac.com, +1 773 871 1179) hodlá film v příštích dnech prezentovat na kabelovém TV programu History Channel a následně poskytnout k využití amerických, českých a slovenských vzdělávacích institucí.

Na programu chicagských oslav byl také slavnostní banket na počest T. G. Masaryka v tradiční české restauraci Klas založené v roce 1922 a prohlídka chicagského Českého národního hřbitova (založen v roce 1877 a je chráněnou chicagskou kulturní památkou). Jsou na něm uloženy ostatky 140 000 osob převážně českého a amerického původu.

V květnu se na pulty amerických knihkupectví dostala i nová kniha Czechs of Chicagoland (Chicagští Češi) profesorky Malynne Sternstein, která přednáší o české kultuře a historii právě na University of Chicago. Publikace zveřejněná nakladatelstvím Arcadia Press připomíná život česko-americké komunity v Chicagu a jeho okolí v období posledních 150 let a dokumentuje její přínos k rozvoji této oblasti. Přináší více než 200 fotografií.

Mediální kontakt:

Bořek Lizec, PhD, konzul
tel.: +1 312- 861-1037, linka 105 & 100
gsm: +1 312- 375- 9140
fax: +1 312- 861-1944
e-mail: borek_lizec@mzv.cz
chicago@embassy.mzv.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012