Ladislav Feierabend Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952

3-4 2008 Knihy česky
obálka čísla

Autor byl vynikajícím předválečným národohospodářem (mj. také předsedou Československé obilní společnosti) a po okupaci naší země exilovým ministrem Benešovy vlády. Po válce se z Londýna vrátil a chtěl pokračovat v zemědělské politice pro rozkvět své vlasti, jak to dělal celý život. Komunisté jej však od roku 1945 pronásledovali, pomlouvali a nakonec po převratu v roce 1948 vyštípali. Ještě dalších deset let monitorovala komunistická rozvědka jeho politické aktivity v USA, tak obávaným odborníkem pro "rozorávače mezí" byl.

Feierabend napsal fundovanou knihu o družstevnictví, které teprve po roce 1948 dostalo nádech marnosti. Svépomocné družstevnictví totiž umožnilo ekonomický rozkvět našeho území už koncem 19. století. Tenkrát to byli malí i střední rolníci a živnostníci, kteří se stali svobodnějšími v rámci rakouských podniků a bank. Rozkvět zaznamenalo družstevnicví po roce 1918, v roce 1929 bylo u nás obchodních a řemeslných družstev už 1415! Byla nezávislá na velkých podnikatelích, nezadlužovala se, měla peníze na modernizaci a výhodně prodávala. Prosperovala města i vesnice, vznikaly odborné školy a peněžní ústavy - Kampeličky. Nebyla to zatraceníhodná monstra, jaká si pamatujeme z dob Jednotných zemědělských družstev.

Po roce 1949 se bolševikům podařilo původní záměry družstevnictví velmi rychle zmršit a přišli jsme především o naši potravinovou nezávislost. Prioritu měla průmyslová výroba pro SSSR a jeho zbrojní průmysl.

V knize psané původně v angličtině je spousta zajímavých údajů a přehledných tabulek, ze kterých vyplývají nejen ekonomické, ale i politické souvislosti. Nejen pro odborníky. Autor mohl v Americe spoléhat jen na svou fenomenální paměť a měl velmi omezený přístup k pramenům. Přesto vydal v roce 1952 v New Yorku tuto knihu, kterou teprve teď dostávají do rukou čeští čtenáři zásluhou jeho dcery Hany Ludikarové a jeho syna prof. Ivo Feierabenda. Ti poskytli nakladatelství Ivo Stehlíka nejen finance, ale všechny dostupné materiály a informace.

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012