Vnitro navrhuje dvojí občanství pro bývalé občany ČR

3-4 2008 Aktuality česky
obálka čísla

Praha - Bývalí občané České republiky i jejich děti žijící v zahraničí, žádající o české občanství, by se podle návrhu ministerstva vnitra už nemuseli vzdávat dosavadního občanství. Předpokládá to návrh věcného záměru zákona o státním občanství, který předloží vládě ministr vnitra Ivan Langer.

Žadatel o udělení státního občanství České republiky tak už nebude povinen předkládat doklad o pozbytí dosavadního občanství. Odpadnou mu tak finanční náklady, časové problémy a další administrativní překážky spojené s obstaráním dokladu o pozbytí starého občanství.

"Správní řízení k žádosti o udělení státního občanství České republiky se pro žadatele o udělení státního občanství České republiky současně zkrátí o dobu, na niž je toto řízení přerušováno právě za účelem obstarání dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství," konstatuje ministerstvo.

Vnitro při formulaci zákona přihlíželo ke skutečnosti, že tito lidé většinou neztratili vazby k Česku a jeho společenskému dění a v její prospěch by také mohli využít svých zkušeností a vzdělání.

Současně vnitro navrhuje, aby lidé, kteří získali občanství podvodem, tedy například když do své žádosti uvedli nepravdivé údaje nebo předložili falešné doklady, mohli o občanství přijít. Rozhodnutí v oblasti státního občanství České republiky by měla být také soudně přezkoumatelná. Ze soudního přezkumu budou vyloučena pouze rozhodnutí, kterými nebylo vyhověno žádosti o udělení občanství kvůli možnému ohrožení svrchovanosti, bezpečnosti nebo demokratických základů České republiky.

Autor: ČTK

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012