Kdo už to má postavené, ať poradí - ptejme se Rusů

3-4 2008 Aktuality česky
obálka čísla

Další fází problematiky českých odpůrců radarové základny v České republice je prý zdravotní závadnost projektu. Prý vše není tak nezávadné, jak tvrdí naši poslanci, kteří navštívili obdobnou základnu v Tichomoří na ostrově Kwaialein.

Rusové mají již dvě podobné fungující základny. Asi 60 km od Moskvy Sofrinskou a u Petrohradu základnu Voroněž fungující od konce roku 2006, tedy obě nedaleko hlavních měst. Měli by nám vysvětlit, jak je to s vlivem těchto přístrojů na zdraví jejich obyvatelstva.

Oslovme ruskou ambasádu v Praze, ať nám ústy ruských odborníků, kteří měli co dělat s výstavbou jmenovaných komplexů, poví něco o vlivu projektů na okolí. Ať nám v médiích o vlivu na zdraví a prostředí na svých základnách sami Rusové něco vysvětlí, ať nás informují o názorech občanů na jejich radarové základny. Jistě i tam jsou starostové ruských Trokavců, či jiných vesnic, které nesouhlasily nebo souhlasily s výstavbou, ale hlavně měli snad nějaký názor, který vzhledem k současné demokracii v Rusku by nám mohli sdělit.

Také pan Josef Pazderka, současný český dopisovatel v Ruské federaci, by nám mohl zprostředkovat interview s prostými občany z tamějších oblastí. Ať slyšíme také jejich názory na základny nedaleko Moskvy a Petrohradu. Chtějme slyšet ty, kteří radarové základny ve svém okolí již mají.

Ať nám tito prostí občané řeknou svůj názor, ať poví jak s nimi bylo vyjednáváno před výstavbou a co jim bylo oficiálně vzhledem k výstavbě v jejich okolí řečeno.

Tady v České republice stále totiž slyšíme, respektive v tisku čteme o názorech a důvodech různých vysoce postavených Rusů. Na příklad generála Michaila Puzikova, který oznámil, že také do Běloruska budou dodány rakety Iskander, prý na základě kolektivní bezpečnosti. Ruský generál Zarickij hovořil o zdokonalování těchto raket a jejich doletu nad 500km. Ruslan Puchov, vedoucí ruský analytik uvažuje o použití těchto raket v případě konfliktu s NATO, kdy je bude možno použít v Pobaltí!

Z těchto novinových zpráv na příkladě Lidových novin vysvítá, že Rusové počítají s konfliktem, ale my s preventivní obranou!

Za ruské občany hovoří vysoce postavení generálové a šéfové, zatímco u nás také prostí občané z vesnic, jejich starostové na mnoha mítincích na vesnicích i městech a stále opakovaně. Například svobodný názor českých občanů vyznávajících "Ne základnám" se ozývá z Česka. Jak tomu bylo v Rusku, nežli začalo základny stavět?

My v Evropské unii chceme pouze to, co v Rusku již mají, aniž se s námi o tom vůbec kdy poradili. A přitom základny zabírají, jak pan Putin sám zdůrazňuje, oblast od severního pólu po Afriku, tedy i naši celou Evropu. Ale nám v Evropě jde o rostoucí nebezpečí z Iránu Chceme proto radarovou základnu obrácenou směrem východním. Co je na tom divného?

To, že stavba je finančně náročná a v naší Evropě naftu ani plyn na prodej nemáme, nás opravňuje, abychom si ji nechali postavit těmi, kteří na to mají. My neuvažujeme o konfliktu. Chceme prevenci, kterou na východě Rusové již mají.

K. Mrzílek
K.DEU@seznam.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012