Vídeňský projekt o Janu Palachovi

1-2 2008 Kultura česky
obálka čísla

Vídeňské Divadlo Brett (německy Theater Brett, www.theaterbrett.at) založili po své emigraci z Československa Nika Brettschneiderová a Ludvík Kavín, oba signatáři Charty 77 Ludvíkovi bylo v osmašedesátém roce 25 let, Nice 17. Oba prožili osmašedesátý rok velice intenzívně a toto období svých životů po celých čtyřicet let reflektují, především svou divadelní prací. Po okupaci Československa sovětskými a jinými "spřátelenými" vojsky prožili také dobu odporu (především studentského) na podzim téhož roku. Bohužel se zároveň mezi obyvatelstvem začala šířit rezignace vůči okupantům i vlastním prosovětským politikům. Projevů odporu neustále ubývalo. A v této situaci se na Václavském náměstí v Praze upálil student Jan Palach - na protest proti občanské rezignaci. Následovali ho Jan Zajíc a Evžen Plocek. Mučedníkem a symbolem touhy po svobodě se stal první z nich - Jan Palach. Prostřednictvím studentského vůdce Luboše Holečka vzkázal svým studentským kolegům, že nemají jeho čin opakovat, ale svými životy bojovat za svobodu.

Jedním z mladých lidí, kterým byla slova umírajícího Palacha závazkem, je například Jan Šabata. V 68. roce mu bylo šestnáct let. Už v 71. roce se stal politickým vězněm Husákova režimu. Jan Šabata byl později jedním z prvních signatářů Charty 77. V listopadu 89 patřil k mluvčím Občanského hnutí v Brně a profesionelně se stal nakladatelem. Jeho zájmem je vydávat především společensko-vědní a právní literaturu.

Divadlo Brett začíná relizovat projekt o Janu Palachovi, jeho osobnosti, o významu jeho protestu a o morálním náboji, který jeho čin ve vypjaté politické době měl. Na pozadí života Jana Šabaty budeme v rámci projektu mapovat cestu jednoho z těch, kteří o svobodu osobní i svobodu svých spoluobčanů a celé země a tím také o lidská práva v Československu dlouhá léta usilovali. Až do ledna příštího roku chceme pracovat na dokumentaci. Ta bude obsahovat rozhovory s Palachovými generačními druhy a osvětlovat význam Palachova činu. Kromě toho připravíme DVD k tomuto tématu. A v neposlední řadě uvedeme divadelní hru s pracovním názvem Dvakrát Jan. Hra by měla být jakýmsi "platonským" dialogem obou Janů. Tématem dialogu je jejich víra ve svobodu i lidská práva.

-luk-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012