Kocourkov asi ne...

1-2 2008 Aktuality česky
obálka čísla

Vážení čtenáři, nevím ještě, jestli na stálo nebo jen pro toto dvojčíslo pro vás nepřipravím oblíbenou rubriku U nás v Kocourkově a místo ní vám nabídnu kratší i delší zprávy a názory. Situace v naší zemi se zdá být natolik vážná, že žerty jaksi i mne, nenapravitelnou optimistku jaksi opouštějí. Že je naše země rozkradená a nadále rozkrádána za podpory veškerých vlád, které slibovaly to a ono a činily přesně opak celých osmnáct let po tzv. Sametu, je všeobecně známo. Že zdaleka nejsme právním státem, že tzv. veřejnoprávní média jsou zcela poplatná našim vládám, ať již to je ta či ona z těch tří, čtyř (jiné, menší strany byly jimi víceméně zlikvidovány) protože oni se novodobí papaláši mezi sebou vždycky domluví a místečka u korýtek si pěkně rozdělí či prostřídají, je také všeobecně známo. Heslo láska a pravda zvítězí je asi to jediné, co bych dnes žertem mohla zařadit do Kocourkova. Je zde absence morálky, etosu, duchovních hodnot i zdravého selského rozumu. Komunistická strana, která se zasloužila o neuvěřitelnou devastaci hodnot naší země, byla právem zákonem označená jako zločinná. Jenže to zůstalo jen formální. Její vliv a drzost je stále větší. Námitky občanů na tuto skutečnost pan prezident Klaus nedávno označil za směšné. Vždyť byl pomocí KSČM za prezidenta zvolen, že? A chce být znovu. A druhý kandidát na prezidenta prof. Švejnar s nimi také počítá.

Každoročně otiskujeme novoroční projev prezidenta republiky. Dnes z něho stačí zacitovat úryvek: "...dnes asi žijeme v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili."

K jeho posledním projevům se vyjádřilo mnoho lidí a nemíním to dlouze rozebírat. Přidávám jen otevřený dopis senátora Štětiny, který píše:

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám popřál v roce 2008 hodně zdraví, rozvahy, nadhledu a životní spokojenosti

Dovoluji si Vás, jako jeden z 281 členů parlamentu České republiky, kteří mají zavazující právo a povinnost zvolit v blízké době nového prezidenta, poprosit tímto otevřeným dopisem o laskavost.

V rozmezí několika málo dní na přelomu starého a nového roku jste znevažujícím způsobem komentoval snahy mnoha českých občanů o právní řešení existence Komunistické strany Čech a Moravy. Nejdříve jste označil volání po zákazu KSČM za směšné, v novoročním projevu jste pak úsilí vypořádat se právními demokratickými prostředky s ostudnou poslední stalinskou komunistickou stranou v Evropě označil za "včerejší bitvy" jež bojovat "není příliš obtížné a odvážné".

Rád bych Vás, vážený pane prezidente, informoval o tom, že požadavek vytvořit právní normy, které by se postavily proti snahám o rehabilitaci komunismu, už například vyjádřilo takřka 75.000 lidí, včetně velkého množství českých občanů hodných úcty a respektu, podpisem pod petici www.zrusmekomunisty. cz. Soustavně a dlouhodobě požaduje ve svých dokumentech zrušení KSČM Konfederace politických vězňů, jejíchž přibližně šest tisíc ještě žijících členů podezírat veřejně z nedostatku odvahy je minimálně nezdvořilé.

Myslím, že by ani stav ostrého předvolebního boje neměl dovolit prezidentovi snižovat se k invektivám vůči těm občanům, kteří si myslí něco jiného než jejich hlava státu. Prosím, vážený pane prezidente, omluvte se těm, kteří se bez postranních úmyslů, vedeni vyššími principy mravními, dlouhá léta či dokonce desetiletí snaží zbavit naši zemi bolševického dědictví. Pane prezidente, nezesměšňujte politické vězně a občany, kteří mají jiný názor než vy.

S přáním všeho dobrého Jaromír Štětina, senátor V Praze dne 2. ledna 2008

Přílohy: Rezoluce KPV ČR, která zazněla na Festivalu Mene Tekel dne 25. února 2007. Text petice www.zrusmekomunisty.cz.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012