Čtenáři a čtení

1-2 2008 Aktuality česky
obálka čísla

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR provedly v roce 2007 průzkum mezi českými čtenáři. Statistické šetření, které se týkalo populace nad 15 let, provedla agentura DEMA, a.s.

Z průzkumu vyplynulo, že 83% Čechů přečte za rok alespoň jednu knihu. Ve zřejmé většině jsou pilnějšími čtenářkami ženy (88%) než muži (77%). Češi v průměru přečtou 16 knih. Jejich čtení se denně věnují 41 minut, za knihy utratí za rok 1303 Kč, v jejich domácích knihovnách se v průměru nachází 274 knih. Průzkum ukázal, že nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje čtení, je vzdělání. Menší rozlišovací roli hraje velikost sídla a věk. Hlavním tématem letošního šetření byly knihovny. Ukázalo se, že 40% Čechů navštívilo v minulém roce nějakou veřejnou knihovnu. I zde jsou výrazně vyššími navštěvovatelkami ženy (46%) než muži (34%). Nejvyhledávanější službou je půjčování knih (97%), následuje půjčování časopisů (51%) a využívání čítárny a studovny (36%). U navštěvovatelů knihoven převažuje spokojenost s nabídkou (79%). průzkum se bude opakovat každé tři roky. V každém dalším průzkumu však bude pozornost věnována jiné oblasti čtenářské kultury. (Místní kultura, roč. XVII, č. 11/2007).

(tes)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012