Zora Beránková - Marné návraty

11-12 2007 Knihy česky
obálka čísla

Historický román Marné návraty navazuje na úspěšnou knihu Konec hodokvasu, tvoří však samostatný literární celek. Je to příběh umírajících nadějí české emigrace po bitvě na Bílé Hoře.

Zatímco se v Praze na Staroměstském náměstí koná poprava českých pánů a protestanti jsou persekuováni, bojují čeští emigranti v čele s Jindřichem Matyášem Thurnem a jeho synem na bitevních polích třicetileté války. Hrabě Thurn, neúnavný poutník po evropských bojištích, se ocitá jako diplomat v Turecku a později ve vysoké vojenské funkci v Benátkách. Přes opakovaná zklamání se křečovitě drží bláhové naděje, že se s ostatními emigranty vrátí do vlasti. Když pozná, že evropským panovníkům je česká věc lhostejná a sledují pouze vlastní mocenské cíle, upne se k Albrechtu z Valdštejna jako k jediné naději na znovunastolení předbělohorských poměrů v Čechách.Valdštejnův vrah zahubí i tuto poslední naději a životem zklamaný Thurn umírá daleko nad Rižským zálivem, kde moře sto dní v roce nerozmrzá. V pestrém a napínavém ději, odehrávajícím se v intimním soukromí se střídá celá řada zajímavých postav, jimž autorka hlubokým psychologickým ponorem propůjčuje život.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta, 288 stran

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012