Česká hudba v Budapešti 2009 - Přípravy pokračují

9-10 2007 Kultura česky
obálka čísla

Při posledním setkání s Évou Molnárovou, jednou z nejaktivnějších členek spolku Bohemia v Budapešti, nás zajímalo, jak pokračují přípravy projektu, o kterém jsme psali již v čísle 1-2/2007. Jde o to, že v roce 2009 uplyne 50 let od smrti jednoho z nejvýznačnějších Čechů žijících v exilu, skladatele Bohuslava Martinů. V tento rok bude také Česká republika předsedat Evropské unii a tak se nabízí skloubit významné výročí, které umožní hudební odkaz B. Martinů ve větší míře připomenout světu, s řadou dalších akcí propagujících Českou republiku a její kulturu.

V roce 2009 bude proto největší hudební festival v Maďarsku zahájen českým prologem s důrazem na hudbu B. Martinů. Ti, jimž realizace budapešťského projektu leží na bedrech, jsou právě spolek Bohemia a tamější České centrum a jeho ředitel Evžen Gál.

(Iniciátorem byl i český houslista žijící ve Švédsku Jaroslav Šonský, který se na přípravách také stále na dálku podílí.)

V Budapešti je stěžejní osobou právě Éva Molár, která byla i naší průvodkyní při zájezdu Mezinárodního českého klubu do města nad Dunajem. Nedávno navštívila i Prahu a jednala zde také v Institutu B. Martinů, který rovněž podporuje české zahájení Budapešťského jara. Jaký je tedy momentální stav příprav tohoto velkého projektu?

Festival se bude konat od 20. března do 5. dubna 2009. Zahajující bude i doprovodná Muchova výstava v Muzeu krásných umění, na níž již začaly přípravné práce jak v Moravské galerii Brno, tak v Uměleckoprůmyslovém museu Praha a v Muchově nadaci. (Alfons Mucha je dalším umělcem světového významu, od jehož úmrtí uplyne v r. 2009 již 70 let.)

Na hudebním festivalu pak vystoupí na závěrečném koncertu Český filharmonický orchestr díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a samozřejmě Bohuslava Martinů. Za tyto hlavní programy vzal na sebe záruku český velvyslanec v Budapešti Jaromír Plíšek. Na další menší programy, které české zahájení doplní, získává a poskytuje finance České centrum a spolek Bohemia. Půjde o několik koncertů komorní hudby a o výstavu o díle B. Martinů.

Stále se ještě hledají čeští partneři k tomu, aby bylo možné v Budapešti poprvé uvést operu B. Martinů a jeho známou Kuchyňskou revue. Pokud by někdo z čtenářů Českého dialogu mohl v tomto směru pomoci, může kontaktovat redakci a jeho nabídku předáme organizátorům.

Podle informací Évy Molnár zapsala Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012