Dodatek (ke článku Ďáblova bible) – aneb o dobré diplomatické práci

9-10 2007 Kultura česky
obálka čísla

Už když se mezi žurnalistickou veřejností rozkřiklo, jaký poklad bude v Klementinu vystaven, začali mnozí uvažovat o spravedlivém běhu věcí a možnosti navrácení Ďáblovy bible do ČR. Poté začaly zprávy o Kodexu giga uloupeném Švédy z Rudolfových sbírek spolu s tisíci dalších cenností pronikat do tisku – pravda – pouze v různých podobách, vycházejících z jediné oficiální tiskové informace, kterou vydala Národní knihovna. V ní o průběhu jednání, které vedlo k zapůjčení pro výstavu, ani o jiných jednáních, nebylo ani zmínky. To už se začaly množit hlasy požadující vrácení pokladu i mezi lidem obecným.

Pak nastal den D a novináři byli pozváni na tiskovou konferenci a vernisáž výstavy Ďáblově bibli věnované. A také do nové trezorové místnosti, kde, v další prosklené trezorové schránce mohli bibli spatřit, den před oficiálním zahájením celé výstavy. Přestože všichni již věděli, co mají očekávat, ohromení se stejně dostavilo.

Slavnostní vernisáže se zúčastnili zástupci všech stran, jednajících o zapůjčení, a informovali o zhruba pětileté přípravě, směřující k převozu a vystavení vzácné knihy na několik měsíců v Praze. Teprve nyní jsme se dozvěděli, kdy vůbec se začalo o této možnosti uvažovat. První impulzy po roce 1989 vzešly od tehdejšího prezidenta Havla. (Samozřejmě, že se snahy o vrácení vyskytly několikrát i v minulosti, a to již v době národního obrození, nikdy však nebyly úspěšné). Teprve od roku 2002 se však datují konkrétní začátky jednání o zapzapůjčení knihy za účelem výstavy. Byly vyvolány českou diplomacií a staly se součástí programu státních návštěv premiérů Jiřího Paroubka a pak i Mirka Topolánka. Od počátku nesla velkou zodpovědnost za jednání především česká velvyslankyně ve Švédsku, Marie Chatardová, která byla zahájení výstavy též přítomna, stejně jako švédská velvyslankyně v Praze, Catherine von Heidenstam. Tyto dvě ženy spolu s předchůdcem švédské velvyslankyně v Praze mají zřejmě lví podíl na úspěchu dohody, kterou pak zkonkretizovali ředitelé obou národních knihoven Vlastimil Ježek a Gunnar Sahlin (také přítomný na vernisáži) a další odborníci. Gunnar Sahlin zde předal do rukou svého pražského kolegy digitalizovanou podobu Ďáblovy bible v hodnotě 1 milionu švédských korun jako dar České republice. Tím je umožněno alespoň virtuálně nahlédnout, zalistovat si v knize a dočíst se o ní řadu informací všem občanům České republiky v češtině (další verze jsou švédská a anglická).

Podle slov Marie Chatardové nechyběla na švédské straně dobrá vůle a několikaletá jednání se nikdy nezadrhla na mrtvém bodě, přestože Codex Gigas je nejstřeženější knihou ve Švédském království a podmínkou pro jeho zápůjčku bylo dodržení nejpřísnějších bezpečnostních a odborných opatření a také vládní garance, kterou se Česká republika zaručila za její navrácení. Tato garance v astronomické částce 300 milionů švédských korun, jak potvrdil ředitel Národní knihovny v Praze, Vlastimil Ježek, nahrazuje zároveň i pojistku díla. Velvyslankyně zároveň informovala, že digitalizována byla a jsou i další díla ze švédské válečné kořisti a na toto téma česká ambasáda organizovala i symposium.

Chystá se i výstava, kde bude například k vidění slavný Archimboldův portrét Rudolfa II. V současné době však neprobíhají žádná jednání, která by měla směřovat k navracení těchto děl, ačkoli v minulosti již například některé rukopisy či části archivů vráceny byly. Současným celosvětovým trendem je díla podobných osudů zpřístupnit veřejnosti i odborníkům jinou formou, u písemných památek právě například digitalizací. Je třeba si uvědomit, že všechna světová muzea a obrazárny jsou plná naloupených cenností, kteroužto myšlenku trefně rozvíjí i Karel Steigerwald v deníku Mladá Fronta Dnes.

Všichni veřejní činitelé zúčastnění na vernisáži včetně ministra kultury Václava Jehličky poděkovali zároveň za dobrou spolupráci také Ministerstvu obrany ČR a Armádě ČR, která za zvláštních podmínek zajistila letecký transport exponátu a dále partnerům – sponzorům, mezi nimiž nejdůležitější byly firmy SKF, ABB a SCANIA a generální partner NK Praha Budějovický Budvar, dále také Severské obchodní komoře.

A tak jedna z nejvzácnějších knih světa, která opustila Švédsko jen dvakrát (na výstavy do New Yorku a Berlína) může být symbolicky do třetice vystavena v Praze, odkud byla před 359 lety odvezena.

Vernisáž v pražském Klementinu, sídlu Národní knihovny, vyvrcholila večerním banketem na nádvoří za přítomnosti švédské princezny Christiny, jež při této příležitosti zavítala do Prahy.

Codex Gigas neboli Ďáblovu bibli si můžete prohlédnout a více se o ní dočíst na www.kb.se/codex-gigas nebo na www.klementinum.cz

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012