Dvě tváře

9-10 2007 Aktuality česky
obálka čísla

Venku je 40° C, horko spaluje zeleň i lidi. V tramvaji, kterou jedu domů, je snad více než 40, každý dříme, i děti jsou nějak potichu. Nové pražské tramvaje dávají tak málo vzduchu svou naprosto nedokonalou konstrukcí pro větrání, je to jako v sauně. Můj mozek pracuje naplno. Vidím před očima obrazy dvou lidí, které se prolínají, ač ve svých životech neměly nic společného a charakterově byli odlišní. Obrazy jsou útočné a promlouvají i v dialozích – mozek je neuveřitelný v zachování starých dat a stačí jen stisknout maloučko do našeho podvědomí a začne vyhazovat vše, co bylo schované, zapomenuté o těchto dvou Češích. Ten jeden, chytrý, inteligentní bojoval na straně spravedlnosti, ten druhý byl ďábel sám, povahou zlý, bezcharakterní, ochotný sloužit komukoliv, jen když z toho byla moc, peníze a postavení, Oba byli ctižádostiví, ten první se orientoval na psaní a byl dobrým spisovatelem. Ten druhý jen vypisoval „ze záznamů“ a udával.

Ten první se zlobil proti nespravedlnosti, proti které jsme se nemohli bránit. Ten druhý byl cynik, který byl rád, když viděl zlobu. Nebojoval za nic, jen pro sebe. Ten první je dnes mrtev, je to Jan Beneš a je nám celkem jasné, co ho dohnalo k sebevraždě. Ten druhý, Karel Koecher, důstojník první správy STB, agent, který po návratu do Čech z U.S.A., kde byl odhalen FBI, pracoval nejdříve v Prognostickém ústavu, pak v Občanském fóru, žije si nad poměry v nádherné vile v Kobylisích, vystupuje dneska v ČT, sedmnáct let po Sametové revoluci! To, že mu ředitel televize v prosinci 1989 Kantůrek, dal možnost během Sametové revoluce mluvit každý den do televize, nás velmi ničilo. Ale, že současný ředitel Janeček, který má ve svém týmu pana Lamberta, bývalého milicionáře, mu dal prostor v České televizi, je na pováženou. Dva různí lidé, jeden čestný, který spáchal sebevraždu, druhý lump, žijící nad poměry a dnes se bezstarostně usmívající, protože v Čechách nebyl postaven před soud.

Čest tvé památce, Jane Beneši! Měli jsme tě rádi...

Dr. Libuše Konrádová, publicistka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012