Zvěrstvo - Zvěrosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové

5-6 2007 Kultura česky
obálka čísla

Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Praha (do 26. 8.)

Z celoživotní tvorby grafika Michala Cihláře (1960) a sochařky Veroniky Richterové (1964) byla pro tuto výstavu vybrána díla inspirovaná výhradně říší zvířat. Neobyčejná sbírka prací z let 1963 až 2007, v níž se ve zcela nečekaných vztazích potkávají nejen nejrůznější druhy zvířat, ale i stejně pestrý repertoár výtvarných přístupů (dekorativní minimalismus, fauvistická malba, dětská kresba, fotorealismus a další) s bohatou škálou uměleckých technik (barevný linoryt, smalt, plastiky z petlahví, fotografie, malba, gobelín…), stírá hranice mezi volnou a užitou tvorbou a ukazuje nové možnosti jejich vzájemného prolínání. Patrně nejznámějším příkladem uplatnění díla obou autorů ve veřejném prostoru byla výtvarná spolupráce se ZOO Praha, která zaznamenala mimořádný ohlas a oblibu široké veřejnosti.

ukázat, že příroda sama je největší galerií světa, zázrakem, z kterého si společně s oběma autory můžeme brát inspiraci i poznání. Didaktické pojetí expozice poskytuje prostřednictvím českých, latinských i anglických názvů návštěvníkům přesnou orientaci v exponátech, které jsou členěny podle jednotlivých živočišných druhů.

Význam slova zvěrosnubnost, které najdeme v podtitulu výstavy a jímž se v zoologii označuje opylování rostlin živočichy, je třeba chápat jako autorskou výzvu k převzetí netradičního pohledu na dva paralelní světy — svět umění a zvířat.

Při příležitosti výstavy vydává společnost Gallery ve spolupráci s UMP stejnojmennou publikaci v grafické úpravě Michala Cihláře, která představuje na 335 reprodukcích více než 350 zvířat v abecedním pořadí.

Poznámka pod čarou:

Billboardy, plakáty, loga, poutače a další propagační plochy ztvárněné s využitím vtipných a přitom výtvarně velmi hodnotných Cihlářových portrétů zvířat pomohly pražské ZOO získat tisícovky návštěvníků a upoutat pozornost nejširší veřejnosti. Nemalý podíl na obrovském nárůstu návštěvníků naší největší zoologické zahrady má však především i vedení ZOO, což by bylo na samostatný článek. Mladý a velmi schopný ředitel Petr Fejk dostal ZOO z katastrofálního stavu po ničivých povodních v roce 2002. Tvrdou a usilovnou prací během několika let vylepšil se svými spolupracovníky kvalitu péče o zvířata, ale i podmínky pro návštěvníky a návštěvu ZOO tak celkově nesmírně zatraktivnil. Spolupráce s umělci V. Richterovou a M. Cihlářem, kteří tuto novou image pomáhali tvořit, k tomu také vydatně pomohla.) Je velká škoda, že v nedávné době skončila právními spory.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012