Slovo vydavatelky

1 2002 Slovo redakce česky
obálka čísla

Vážení čtenáři, milí přátelé,
    časopis Český dialog vstupuje tímto číslem do dvanáctého ročníku existence. Když to bylo na počátku, zcela bez tušení toho, jak se věci budou dále vyvíjet, kdy převažovalo nadšení z konce zločinného komunistického režimu, zdálo se všechno růžové. Vrhla jsem se spolu s dalšími (občas) spolupracovníky do práce a přes mnoho problémů v ní vytrvala až dodnes. A to proto, že kromě mnohých těžkostí, finančního nedostatku a nekonečné dělnicko-redaktorské dřiny, mi tato práce skýtá velikou radost. I když situace v mé republice se už zdaleka nezdá tak růžová, jako tehdy, po roce 1989, neubývá dobrých lidí, kteří mi (občas) rádi pomohou s prací, neubývá čtenářů (spíše naopak), kteří rádi čtou tento časopis, posílají dopisy, příspěvky (a to dokonce kromě písemných i finanční) a jejich morální podpora je tak silná, že mne to zavazuje k velké odpovědnosti a dává i sílu do dalších dní, týdnů, měsíců...
    Chtěla bych na tomto místě poděkovat mým redakčním spolupracovnicím. Paní Helence Kováříkové, které bude letos již 80 let a která vždy, když jí zdraví dovolí, přijde pomáhat. Ať je to administrativa, evidence a rozesílání kalendářů či psaní dopisů. A hned druhé Heleně - Karasové. Přišla ze Švýcarska a nabídla se na částečný úvazek. Obě dámy zcela bez nároku na odměnu. Celkem podobné je to i s dalšími externími pomocnicemi -- redaktorkami Marinou Hužvárovou a Ludmilou Konopíkovou, které přispívají svými články, Janou Zeisovou, která rediguje a především s Janou Volfovou. Nesmím zapomenout na Petru Jebavou, která celých těch dvanáct let vede redakční účetnictví, což při mém smyslu-nesmylu pro pořádek je obdivuhodné. Všem patří upřímný dík, jakož i přispěvatelům ze zahraničí, jejichž výčet by byl krásně dlouhý. Ale já jsem dnes chtěla zmínit alespoň ty nejbližší, které se podílejí na již zmíněné redakční dřině. Odměnou nám všem jsou dopisy, ohlasy a návštěvy Vás, čtenářů, kteří nás v naší nelehké snaze podporujete.
    Zváštní poděkování pak patří Americké nadaci pro čs. pomoc se sídlem v New Yorku (American Fund for Czechoslovak Relief ), která přispěla finanční částkou pro zabezpečení nejbližších čísel ČD. Další už záleží na množství odběratelů a inzerci. Máte-li možnost a nápad, jak rozšířit nabídku časopisu i tam, kde jej neznají, ozvěte se, prosím.
    Přeji Vám všem velmi pěkný rok 2002, zdraví a takovou radost z práce, jakou mám i já.


Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012