Slovo šéfredaktorky - Nejen vzpomínáme...

5-6 2007 Slovo redakce česky
obálka čísla

Děkuji všem čtenářům Českého dialogu, kteří mi opakovaně vyslovují uznání ze mé úvodníky. Prý se jasně a přímo strefuji do terče politických afér, podvodů a korupcí, nabubřelosti novodobých papalášů atd.

Snad mi prominete, že toto nekončící téma dnes vynechám a napíši něco o jedné velice pozitivní skutečnosti.

Před šesti lety (ach, jak ten čas běží) přišel milý člověk jménem Vašek Židek žijící v Německu s nápadem uspořádat „malé posezení s písničkami” u příležitosti 60. výročí smrti Karla Hašlera.

Jak jistě všichni víte, Karel Hašler byl mimořádnou osobností. Umělec - herec, muzikant, skladatel, který má na kontě stovky písniček, převážně o své milované Praze, český vlastenec, kterého umučili v roce 1941 nacisté v koncentračním táboře Mauthausen.

Vašek Židek je velmi aktivní člověk (psali jsme o něm v čísle...), který umí ku smysluplné činnosti vybudit i další lidi. Prostě a krátce (jinak by to bylo na knihu) - 9. prosince 2001 se konal OBROVSKÝ koncert ve velkém divadle, na kterém zahrála a zazpívala populární skupina Šlapeto, jihočeská skupina Archeus (prázdninový objev Vaška Židka), uváděli Pavlína Filipovská, Jiří Hanák, vystoupil i známý televizní tvůrce Gustav Oplustil, pamětnice a přítelkyně Hašlerovy rodiny Hilda Hojerová-Čiháková (vězněná za komunistů z politických důvodů), vzdělaná a elegantní dáma, která nedávno zemřela ve věku 96 let, a další úžasní lidé včetně potomků a příbuzných Karla Hašlera. Koncert podpořilo Ministerstvo zahraničí ČR i Magistrát hlavního města Prahy. Zdravice přišla i z Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla.

Koncert se pro úspěch za dva měsíce opakoval v Městské knihovně a člen skupiny Šlapeto, zpěvák a muzikant Ivo Zelenka dostal úžasný nápad: postavit Karlu Hašlerovi v Praze pomník. Založil občanské sdružení Písničkář a vyhlásil sbírku na postavení pomníku na jeho památku. Kdo někdy něco podobného dělal, ví, že je to jako tlačit Sysifův balvan do kopce... ale Ivo Zelenka se nevzdal a s pomocí dalších dobrovolníků se za ta léta plná obíhání úřadů, psaní žádostí, vyplňování formulářů, vysvětlování a já nevím čeho všeho, dopracoval k výsledku: Pomník je úřady schválen! A dokonce na Zámeckých schodech. Snad všichni znáte tu Hašlerovu písničku Po starých zámeckých schodech...

Takže místo je opravdu patřičné. Už je vypsána i soutěž pro výtvarníky na nejlepší sochu. Je zakoupen i materiál na její zhotovení. Zbývá jen získat zbytek potřebných financí.

Sbírku na pomník finančně zatím podpořili: členové občanského sdružení Písničkář, Konfederace politických vězňů, senátor Petr Bratský, další význační dobří lidé... a hlavně, což chci zdůraznit, Češi a Slováci žijící ve Švédsku, odkud jsem se právě vrátila, přispěli jako první zahraniční Češi a Slováci!

Ivo Zelenka byl jako host letos na každoročním milém setkání v Kyrkekvarnu. Zazpíval a zahrál „Hašlerky”, které si s ním rádi a i s dojetím zazpívali přítomní. A - všichni „jako jeden muž” povstali a vložili svůj finanční příspěvek na zmíněnou sochu.

Mně nyní nezbývá, než hezky česky požádat další našince ve světě, aby dle svého citu, ale i samozřejmě dle svých finančních možností, přispěli na pomník Karla Hašlera, jehož Ta naše písnička česká se stala druhou českou hymnou.

Rádi bychom Vás vyzvali k uspořádání místních sbírek, jejichž výtěžek pak formou daru bude předán občanskému sdružení Písničkář.

Příspěvky lze zaslat našim zástupcům či na účet (viz str. 48) s poznámkou Písničkář. Jména dárců rádi zveřejníme. Jsme rádi, že můžeme alespoň malou snahou pomoci dobré věci.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012