MČK - Akce MČK

3-4 2007 MČK česky
obálka čísla

V polovině února proběhlo další z příjemných setkání na půdě Českého centra v Praze. Pozvali jsme tentokrát naši dopisovatelku, paní Michaelu Swinkels-Novákovou, která byla v Praze kvůli konferenci o ženském fenoménu v české literatuře. Konferenci pořádala Literární akademie Josefa Škvoreckého. Patron této soukromé školy a jeho druhá polovička, Zdena Salivarová, jsou také rodinní přátelé Michaely Swinkels. A právě téma jejich úlohy v české exilové literatuře (samozřejmě ve spojitosti s nakladatelstvím 68 Publishers´s) bylo na naší besedě probíráno. Míša pojala přednášku s humorem jí vlastním. A tak byla řeč nejen o Škvoreckého literární postavě Blběnka, ale také o dalších etymologických Škvoreckého výletech.

Dozvěděli jsme se také, jak to v nakladatelství Škvoreckých chodilo, jak velmi talentovaná spisovatelka Zdena Salivarová obětovala svůj talent jiným, protože při nakladatelské nádeničině jí na psaní nezbýval čas, jak je její poslední román Hnůj země důležitý (a zároveň nespravedlivě opomíjený) pro pochopení situace v českém exilu. Besedy se zúčastnilo kromě členů MČK i několik vzácných hostů z řad odborné veřejnosti, které si pozvala sama přednášející. Jednak prof. Vladimír Novotný, bohemista a literární kritik, Milena Štráfeldová z krajanského vysílání Radia Praha, bývalý velvyslanec v Holandsku s manželkou a další.

České centrum nám opět poskytlo příjemné prostory i audiovideotechniku, za což děkujeme a těšíme se, že zde časem opět uspořádáme zajímavou akci pro vás.

V pondělí 26. února jsme pak tradičně v Městské knihovně přivítali vzácného hosta - pana Milana Vyhnálka. Někteří ho znáte již z předchozích několika článků v Českém dialogu a také z knihy Kde je tráva zelenější, která rekapituluje jeho život v Tasmánii. To je však nevýstižně řečeno. Na besedě v cyklu Hovory bez hranic jsme měli možnost pochopit, jak vzácný člověk před námi sedí. Sýrařský král není žádní nadsázka, tento titul Milan Vyhnálek skutečně získal a s ním řadu dalších ocenění v oboru mlékárenství i obchodu. Chlapec z východočeské vísky, který vystudoval (velmi pilně) mlékařinu, totiž po svém odchodu (1948) do Austrálie a na Tasmánii dokázal vybudovat na zelené tasmánské louce nový a především velmi úspěšný podnik, který svojí produkcí kvalitních sýrů brzy předčil veškerou konkurenci. Zavedl zde nové druhy sýrů a začal obchodovat nejen s Austrálií, ale i s Japonskem, USA a později i s Evropou.

Díky houževnaté píli, obchodnímu talentu, ale také lidskému přístupu ke svým zaměstnancům dokázal překonat i požáry podniku spojené s velkými ztrátami. Obnovený podnik Lactos později dobře prodal a založil pro změnu mléčnou farmu Lacrum. I ta dosáhla rozkvětu a zažila tisíce návštěvníků, kteří se při exkurzích dozvídají o moderní péči o skot, výrobě mléka, másla a vynikajících sýrů. Toto vše jsme mohli při besedě nejen slyšet, ale také vidět na zajímavém videosnímku. Nejvíce je ale třeba obdivovat vztah pana Vyhnálka k rodné zemi a především Orlickoústecku, kam se po létech nyní znovu vrátil. I když byl donedávna tak daleko, vždycky pomáhal kde mohl. Rodná ves Hnátnice získala nové varhany a opravený kostel. Díky panu Vyhnálkovi také desítky českých studentů získaly cenné zkušenosti v oboru mlékárenství jak na jeho farmě, tak po celém světě.

Stále energický pan Vyhnálek na besedě sršel dobrou náladou a všichni obdivovali jeho životní optimismus, ale také úctu k dobře vykonané práci jiných. I v tom se od něj můžeme poučit.

Chodec bez lítosti - minidivadelní představení autorů Jana Brabence a Aloise Fallady proběhne 26. března. Jak se vydařilo, budeme vás informovat příště.

30. dubna - Violoncellista a docent na HAMU Jiří Hošek promítne svůj vlastní dokumentární film o hudebním festivalu Žižkovský podzim, poté následuje beseda na témata hudební i nehudební, čili Podzim na jaře s Jiřím Hoškem.

Dozvíte se mimo jiné, že jeden z koncertů příštího podzimního festivalu proběhne ve spolupráci a pod patronací MČK, 10 platících členů klubu získá lístek zdarma!

Městská knihovna Praha, malý sál, od 17 hod.

Hlaste se na výlet do Budapešti!- začátek června (pravděpodobně mezi 5. - 10. 6., datum bude upřesněno v dohledné době se spolkem Bohemia. Půjde zřejmě o 3 dny, cesta busem trvá asi 6 hodin, stojí kolem 1 000 Kč tam i zpět.)

Zájemci, hlaste se do klubu na akcích či prostřednictvím internetu a telefonu.

Více informací najdete na www.cesky-dialog.net - pod záložkou MČK.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012