Pravo-levý syndrom

3-4 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Zdá se, že většina lidí v ČR si stále ještě myslí, že politické názory lze klasifikovat pouze jako v zásadě pravicové nebo levicové. Tento názor pozbývá čím dále tím více platnosti.

Zdá se, že "pravicově" smýšlející občané mají tendenci označovat za "levičáka" každého, kdo kritizuje a odmítá americkou imperialistickou politiku. K tomu bych chtěl poznamenat: Ano, Putinův režim v Rusku zřejmě navazuje na struktury z doby Sovětského svazu a dopouští se nových zločinů. Ano, zločinci z komunistické éry v ČSR zůstali nepotrestáni a mnozí se opět dostávají na vedoucí místa v nynějším "růžovém" režimu. Ano, marxistická ideologie je zrůdná, psychologicky nesmyslná a ekonomicky nerealistická. Stala se metlou dvacátého století a má na svědomí miliony zmařených životů a nesmírné utrpení celých národů. To všechno však neznamená, že bychom se měli domnívat, že zahraniční politika USA je zdravou protiváhou, že bojuje za demokracii a svobodu a že bychom ji měli podporovat, např. souhlasem s umístěním amerických raket na českém území. V některých oblastech existuje v USA skutečně demokracie, např. v možnosti organizovat se na místní úrovni a uplatňovat právo na svobodu projevu. V asi polovině států USA, např. v Kalifornii, existuje právo na občanskou iniciativu a referendum. Avšak čím více se vzdalujeme od místní úrovně, tím více vidíme, že demokratické zásady jsou potlačovány komerčními a militaristickými zájmy. Informovanost řadových Američanů o událostech a politice mimo USA je menší než informovanost Evropanů, což vede k tomu, že veřejné mínění je mnohem snáze manipulovatelné velkými médii, která jsou do značné míry propojena s vládnoucí elitou. Řeči o "demokracii" a "svobodě", kterými se ohání americká vláda při ospravedlňování svých agresivních válek jsou asi stejně věrohodné jako řeči o "socialismu" a "socialistické revoluci" bývalých komunistických propagandistů. Americká ekonomie a politika jsou do značné míry postaveny na snaze o světovou hegemonii, která by měla nadále zajišťovat americkým zámožnějším vrstvám dosavadní životní úroveň i za cenu plundrování tenčícího se přírodního bohatství a ožebračování lidí Třetího světa. Americký vojensko-průmyslový komplex stojí mimo jakoukoli demokratickou kontrolu. Je to rakovinový nádor na organismu Ameriky i světa. Pro ospravedlnění své existence a růstu potřebuje neustále nějakého nepřítele. Tuto funkci výborně plnil Sovětský svaz. Po pádu komunismu potřebovali militaristé nového nepřítele, a tak vynalezli terorismus a hrozbu islámu. Americká vládní ideologie staví problém jen tak, že je třeba čelit této hrozbě pouze vojensky, nikoli zlepšením sociálních podmínek společnosti, kde bída a beznaděj nevyhnutelně vedou některé lidi k teroristickým akcím. Tímto neustálým útlakem a udržováním chudoby si USA pěstují terorismus pro domácí potřebu. Toto chápání politické skutečnosti NENÍ levicovym postojem, právě tak jako není pravicovým postojem jen to, ze odmítáme marxismus. Jde o chápání skutečnosti zastírané ideologickými frázemi, jde o intelektuální poctivost.

Levičáctví a pravičáctví si navzájem hrají do ruky, snažíce se udržet představu, že nejsou jiné alternativy. Ve skutečnosti vystupuje čím dal tím více do popředí skutečný protiklad - protiklad mezi těmi, kteří se snaží udržet pseudodemokratický systém vlády politických stran a těmi, kteří pracují pro demokratizaci systému zaváděním struktur a procesů dávajících rozhodující slovo řadovým občanům. Jde tu o protiklad mezi stoupenci oligarchického způsobu vlády na jedné straně - ať se definují jako pravičáci nebo levičáci - a skutečnými demokraty na straně druhé. Pro inteligentní, uvažující, poctivé a dobře informované občany by volba měla byt jednoduchá.

Jiří Polák
mailto: jiri.polak@swipnet.se

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012