Paní, nesu Vám psaní - Pocta Josefě Náprstkové

3-4 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Vojta Náprstek je osobnost, známá u nás i za oceánem. Je však dobře, že Náprstkovo muzeum také připravilo výstavu, která seznamuje se životem jeho manželky Josefy. Ale také s osobnostmi, s kterými se znala a se kterými korespondovala. V archivu knihovny muzea se dochovalo několik tisíc dopisů, z nichž většina je adresována paní "Pepičce". Současníci o ní říkali, že si dopisuje s celým světem. Dívka s nepatrným vzděláním se nakonec vypracovala v ženu schopnou a ochotnou oslovit svým dopisem každého, kdo by nějak pomohl či obohatil Náprstkovo muzeum, ale také ochotou nezištně pomoci, kde je třeba. Aby mohla za Vojtu Náprstka vyřizovat i zahraniční korespondenci, naučil ji anglicky, neboť nerad psal.

Na výstavě jsou dopisy, pohlednice a popsané vizitky vystaveny poprvé, stejně tak jako některé fotografie a grafika. V dopisech jsou připomenuty různé osobnosti jak českého, tak i zahraničního kulturního a politického života, z nichž mnohé známe z učebnic a encyklopedií. Jsou zde i neznámí lidé, kteří se na paní Náprstkovou obraceli se svými problémy a žádostmi. Ke každému vystavenému dopisu je přiřazen autentický přepis celého textu, fotografie pisatele (pokud se dochovala ve fondech Náprstkovy knihovny) a jeho životopisná data. Návštěvník tak uvidí nejen zajímavý rukopis, ale rovněž styl psaní.

Soubor 60 dopisů, pohlednic a vizitek vypovídá nejen o jejích kontaktech, ale nepřímo též o její činnosti. Ze známých pisatelů jsou zde zastoupeni Dr. Emil Holub, Vojtěch Hynais, Antonín Chittussi, Eliška Krásnohorská, Karolína Světlá, Julius Zeyer, Alberto Vojtěch Frič, Charlotta Masaryková a mnozí další. Hojně jsou zde zastoupeni také Češi žijící v zahraničí a české krajanské organizace. Kromě "papírových" exponátů jsou zde vystaveny také předměty trojrozměrné, pocházející z pozůstalosti Josefy Náprstkové. Dokumentují tak vybavení domácnosti druhé poloviny 19. století.

Výstava , která potrvá do 16. září byla uspořádána ke 100. výročí úmrtí Josefy Náprstkové.

Helena Karasová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012