Byli jsme na slavnosti l'Armistice v Cernay v Alsasku

1-2 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Motto, na které bychom neměli zapomínat !

"Je 5 hodin odpoledne. Mám trochu času, abych Vám napsal. Je mnoho ranených a my ostatní jsme stále v boji. Je to strašné. Nejsem ranen, ale jsem tak unaven, že bych stále spal. Od 8. kvetna jsme stále v boji, nespali jsme ani chvilku. Všichni důstojníci jsou mrtví a ranení, kapitán je ranen, major mrtev. Z 250 Čechů jsme dnes napočetli 80. Bezdíček, Pultr, Novák a jiní jsou mrtví."

Emil Ulrych,
dobrovolník Roty Nazdar,
Berthonval, 10. kvetna 1915

Také Cernay, mestečko 55 km od Basileje vzpomínalo letos dne přímeří I. Světové války, jako tomu je v celé Francii každým rokem v tento den. Také zde a v okolí jsou místa, kde se v letech 1914 -1918 bojovalo s dosud nevídanou krutostí. Na vojenském hřbitove v Cernay jsou na sedmi hektarech uložena tela 13.350 padlých vojáků v individuálních a hromadných hrobech. Na zvláštním sektoru hřbitova odpočívá také 60 českých a slovenských vojínů, jejichž jména jsou uvedena na pomníku Františka Bílka i se jmény obcí, odkud pocházeli.

Letošní slavnost 11. listopadu 2006 začala, jako tomu bylo vždy, v 9.00 hod. v kostele sv. Štepána na námestí mší svatou. Celebroval ji místní pan farář M. Beck spolu s koncelebranty P. A. Špačkem a vojenským kurátem P. T. Holubem. Bohoslužba byla provázena u oltáře působivým zpevem chóru. Přítomni byli velvyslanec České republiky v Paříži pan Pavel Fischer s vojenským atašé brig. generálem Josefem Bečvářem, který také četl při mši sv. přímluvy. Přítomna byla také velvyslankyne Slovenské Republiky paní Marina Krasnohorská a velvyslanec ČR ve Švýcarsku pan Josef Kreuter a předseda "Francouzskočeského a slovenského přátelství" profesor Evžen Václav Faucher.

V 10.00 hod. se odebral průvod na Národní hřbitov, 10:10 hod. Ekumenická slavnost na vojenském hřbitove před vlajkami - francouzskou, českou a slovenskou. Potom odchod k pomníkům České a Slovenské republiky, kde velvyslanec ČR a velvyslankyne SR v Paříži, jakož i velvyslanec ČR ve Švýcarsku položili vence a byly hrány hymny - česká, slovenská a poprvé také anglická na počest nekolika padlých anglických vojínů. V 10.30 hod. odchod průvodu k "Monumentu mrtvým" v centru mesta. V 11.00 hod. aperitif v kasárnách požárníků. Ve 12.00 hod. obed, kde jsme meli vyhrazeny stoly pro více než 20 našich krajanek a krajanů. Přijelo také 8 našich sokolů a sokolek z Paříže. Obed, který připravil Monsieur André Edel byl opravdu vynikající. . Skládal se ze 6 chodů. Všichni byli spokojeni nejen z pohostinstvím pořadatelů, ale hlavne s daleko vetší účastí našich krajanek a krajanů,- také mladých - ze Švýcarska, než tomu bylo v nekolika posledních letech. Příští rok bude slavnost l'Armistice (=slavnost "Přimeří") v nedeli. Doufáme tedy, že účast bude při nejmenším tak velká, jako letos, aby se nevyplnil postesk pisatele V. K. článku o slavnosti l'Armistice v Cernay z roku 2003"... Ten malý houfec vetchých exulantů ze Švýcar, z Francie a z Nemecka, seskupený za vybledlým praporem Československých odbojářů ve východní Francii, ten už to nadlouho tady nevytrhne. Ale alespon nekdo nezapomnel. Verni zůstali! Třicet dvojic betonových křížů. Šedesát československých jmen. Padli, aby budoucí příští žili život hodný toho jména. Brzy jich bude vzpomínat už jen déšť, sníh a vítr."

Místní fotograf Mons. Weber pořídil celou řadu fotek, z nichž nám pošle CD-éčko, které vyjde na Internetu, kde si je bude možné objednat.

Se sokolským "Nazdar" se tešíme příští rok v nedeli 11.11. 2007 nashledanou v Cernay.

Za Sokol Basilej
Vladislav Křepelka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012