Vyrovnání se s totalitní minulostí Srovnání situace v Německu a v České republice po roce 1989

1-2 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Účastníci konference se shodují, že:

Vyrovnání se s totalitní minulostí není jednorázovou, uzavřenou záležitostí, ale kontinuálním celospolečenským procesem, odmítají teorii tzv. tlusté čáry za minulostí

Veřejné povědomí o zločinech spáchaných ve jménu komunistické ideologie je nejlepší prevence před opakováním podobných zločinů, připomenutí a úctu si zaslouží nejen oběti těchto zločinů, ale nepochybně i lidé, kteří se dokázali totalitnímu režimu vzepřít. Zvláště významnou roli hraje postoj mladé generace, nezatížené vlastní zkušeností s totalitou/komunistickým režimem, události, které se staly v období do konce druhé světové války do roku 1989 musí být pevnou součástí učebních osnov v rámci všeobecného vzdělání.

Archivy represivních a mocenských složek bývalého režimu jsou primárním zdrojem informací a jako takové musí být přístupné odborné i laické veřejnosti. Svobodný přístup do státních archivů je občanským právem. Poznání minulosti není pouze akademickým problémem, ale i věcí veřejnou.

Vyrovnání se s totalitní minulostí není možné bez objasnění a potrestání spáchaných zločinů a bez reformy justice, mocenských složek a veřejné správy.

Legálnost právních norem před rokem 1989 je možné uznat tam, kde nebyly v rozporu s již tehdy platnými normami mezinárodního práva (Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Statut Rady Evropy, Úmluva o lidských právech), které jsou nadřazené normám národním.

Oceňujeme a podporujeme snahy, které se této oblasti snaží nalézt společnou řeč, např. Rezoluci 1481 "Nutnost mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů", kterou Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo dne 25. ledna 2006.

V Berlíně, dne 18. ledna 2007
Dr. Jiří Liška, senátor
Jaromír Štětina, senátor
Rainer Eppelmann, Nadace
"Stiftung zur Aufarbeitung der
SED Diktaur."
Marcus Meckel, poslanec
Bundestagu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012