Letem světem únor 2007

1-2 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Není prostě možno nezačít náš průlet českou zahraniční periodikou výtvory Evy Střížovské. Její Český kalendář na rok 2007 je hotovou pokladnicí zajímavých rozmanitostí - najdeme tam kromě tradičních křížovek a receptů na české i nečeské pokrmy také klípky z české historie, astrologické glosy a vůbec věcičky, jichž by se člověk jinak jen velmi těžko jinde dopátral. Mne zaujala zejména stať Dagmar Štětinové o velkém českém hudebním skladateli osmnáctého století Josefu Myslivečkovi, plná pozoruhodných informací o tomto v jeho rodišti jaksi pozapomínaném geniovi. Nevěděl jsem, že Mysliveček byl synem šáreckého mlynáře a zámožného pražského měšťana Myslivečka, a že se narodil v Sovově mlýně v Praze na Kampě jako dvojče bratra Jáchyma. Že do Italie, kde proslul jako "il divino Boemo", odešel až skoro jako třicátník, a že byl přítelem Mozartovým. V hudebním světě je pokládán spíše za Rakušana/Němce. Pro nás Čechy je typické, že hudba pražského rodáka Myslivečka je v jeho rodišti spíše pouze vzácnou raritou, zatímco zahraniční slátaniny bez melodie a rytmu vydávané za hudbu nás denně ohlušují...Kromě Kalendáře 2007 přišla Eva Střížovská v posledním dvojčísle Českého dialogu i se vzácnou vzpomínkou na nás Sydnejské. Navštívila nás před deseti léty a v sokolském Národním domě se zúčastnila živé debaty o poměrech v republice. O tom teď píše toto: "Právě před deseti lety jsem přistála... v Sydney v Austrálii. 17. listopadu v 17.hodin, 7 let po sametové revoluci jsem měla besedu v Sokole.Bylo to báječné setkání s báječnými lidmi, z nichž mnozí jsou mými dobrými přáteli dodnes a já si toho velice vážím. Počasí bylo typicky jarní, 25-27 stupňů Celsia, kytky voněly, ptáci řvali (v Austrálii se o jejich zpěvu dá těžko mluvit), a moře na Bondi Beach mi ukázalo, zač je toho loket, když do něho člověk vleze a nemá patřičné vědomosti či zkušenosti, jak s ním zametou vlny. Byl to nádherný čas, který už asi nezopakuji, ale mám jej ve svém srdci, ve své mysli a popsala jsem je do knížky. Knížce jsem za deset let nenašla vydavatele, což je moje chyba, protože když čas věnuji Českému dialogu, nemohu jej věnovat už ničemu jinému..". Potud Eva Střížovská. Nu, neměli bychom snad paní šéfredaktorku Českého dialogu přesvědčit že taková návštěva moře na Bondi zopakovatelná je?

Bořek Šindler
Sydney

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012