Zemřela paní Hilda Čiháková - Hojerová

1-2 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Čestná občanka Prahy 13, nositelka státních vyznamenání a zejména vzdělaná, statečná a obětavá žena, paní Hilda Čiháková - Hojerová zemřela v úterý 30. ledna po krátké nemoci ve věku 97 let.

Celý svůj život bojovala proti útlaku a nespravedlnosti. Již za nacistické okupace pomáhala převádět ohrožené osoby přes hranice a v roce 1947 obdržela vysoké státní vyznamenání. Po únoru 1948 se nesmířila s nástupem komunismu a pokračovala v boji proti režimu. Za převádění uprchlíků do Německa a přípravu ozbrojeného povstání byla odsouzena k pětadvaceti letům vězení. Nakonec strávila devět let v komunistických věznicích, kde díky svému nezlomnému optimismu a naději pomáhala spoluvězenkyním lépe snášet tíži žaláře. I po propuštění byla perzekvována a teprve po roce 1989 se jí dostalo plné rehabilitace. Městská část Praha 13, kde řadu let žila, ocenila její zásluhy stříbrnou pamětní medailí a později čestným občanstvím. U příležitosti státního svátku 28. října 2006 jí prezident republiky Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. stupně za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Do posledních chvil byla paní Čiháková - Hojerová velice aktivní, podílela se na činnosti Konfederace politických vězňů, účastnila se života stodůlecké farnosti i společenských akcí Prahy 13. Setkání s touto charismatickou osobností bylo pro každého velkým zážitkem. Pro svoji srdečnost, upřímnost a optimismus zůstane navždy v paměti všech, kdo ji poznali. Poslední rozloučení s paní Hildou Čihákovou - Hojerovou se uskuteční v pondělí 5. února ve 14 hodin v kostele Sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách.

Samuel Truschka
tiskový mluvčí městské části Praha 13

Pozn. redakce: Paní Hilda byla i velkou přítelkyní naší redakce. Navštěvovala akce Mezinárodního českého klubu, byla vždy veselá a společenská. Její obrázek byl s krátkým článkem otištěn v minulém čísle našeho časopisu na straně 15...Moc nám bude chybět.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012