Bohumila Hrabal Obsluhoval jsem anglického krále

1-2 2007 Knihy česky
obálka čísla

Nakladatelství PROSTOR a vydavatelský dům Mladá fronta připravili nové vydání Hrabalovy knihy Obsluhoval jsem anglického krále.

Osudy pikolíka, který netouží po ničem jiném než se stát milionářem a dosáhnout tak společenského uznání, jsou v Hrabalově podání takřka pikareskním putováním za iluzí, která se rozpadá ve chvíli, kdy se jí hrdina v marnivém úsilí dotkne. Hrabalova próza však není jen gejzírem originální fantazie vypravěče, je i neobyčejně radikálním vhledem do našeho národního charakteru v labyrintu a peripetiích minulého století.

Vydání nepřímo navazuje na úspěšné vydání Babičky Boženy Němcové v PROSTORu s ilustracemi Martina Velíška. Podobně jako u Němcové, i u Hrabala je představena kniha, která patří do kánonu české literatury, a to z pohledu současného vyhraněného výtvarného a grafického názoru Michala Machata a Luboše Drtiny; i s pečlivou ediční přípravou.

Vydání knihy Obsluhoval jsem anglického krále je podobně jako u Babičky doplněno CD s hlasovou nahrávkou celého Hrabalova textu ve formátu MP 3. V podání Miroslava Masopusta vznikla během dvou měsíců na přelomu let 1973/1974 jako dar pro Jiřího Anderleho za zapůjčení Hrabalova rukopisu. Byla nahrána v amatérských podmínkách a svou autentičností a krásou je nejen jedinečným svědectvím o putování textu a jeho recepci. K nahrávce je připojena Hrabalova poznámka ze závěru díla v soudobém podání Oldřicha Kaisera.

- r -

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012