Paměť stromů

1-2 2007 Knihy česky
obálka čísla

Mladá fronta vydala knihu Paměť stromů autorů Marie Hruškové a Bedřicha Ludvíka. Hlavním námětem knihy, jak napovídá název, jsou stromy, které mají paměť - tedy stromy památné.

Stromy jsou zvláštní rostliny - a třebaže je člověk nevytvořil, mnohé ani sám nezasadil, jsou s ním úzce spojeny. Stromy se stávají svědky našich dobrých skutků i zlých činů, naší historie i toho, co právě žijeme. Kniha chce připomenout seriál Luďka Munzara, proto je členěna do 15 kapitol, které přibližně odpovídají 15 dílům seriálu, text rozšiřují vzpomínky i vyznání tvůrců, také zajímavosti o vzniku seriálu.

Už na počátku minulého století zpracoval přehled o mimořádných stromech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Jan Evangelista Chadt. Roku 1908 vydal seznam těchto stromů, původně jako součást jedné z obsažnějších prací "Dějiny lesů v Čechách", pak i samostatně. Každý, kdo se v současnosti zabývá problematikou chráněných a památných stromů v ČR, musí z Chadtovy práce vyjít. O jeho práci se opírali i autoři Jaroslav Turek a Marie Hrušková ve svých současných knihách o našich památných stromech. Texty jejich knih se staly základním materiálem při přípravě patnáctidílného dokumentárního seriálu ČT o památných stromech. Režisér seriálu a scenárista Bedřich Ludvík spolu s Marií Hruškovou zpracovali scénáře, v letních měsících roku 2002 se uskutečnilo natáčení po celém území republiky (přibližně 150 stromů). Kameramanem byl Josef Nekvasil, průvodcem, stejně jako v seriálu o rozhlednách a později o pramenech našich řek, byl herec Luděk Munzar. Premiéra vysílání 1. dílu byla 6. ledna 2003.

Stromy jsou rostliny nejbližší lidem, provázejí člověka "od kolébky až do rakve", jak říká známé úsloví. Převyšují lidi věkem, mají paměť, která dovede napovědět paměti lidské. Jak se říká v průvodní písni: "Tam v korunách se člověk a strom potkají..."

Helena Karasová

Více o autorech

PhDr. Marie Hrušková (1939)

Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy učila v Praze, z toho 25 let na Akademickém gymnáziu. Doktorská disertační práce "Památné stromy v ústní lidové slovesnosti a literatuře" předznamenala hlavní zaměření její publikační činnosti. V tisku publikuje za výtvarné spolupráce s Jaroslavem Turkem, spolu s ním také vydala knihu o památných stromech a knížky o Podoubraví. V únoru 1996 měl v Lyře Pragensis premiéru její pořad o památných stromech, příspěvky o stromech je možné slyšet v Českém rozhlase. Spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V televizním seriálu "Paměť stromů" se autorsky podílela na námětu a všech patnácti scénářích.

Bedřich Ludvík
(1953)

Absolvoval střední železniční školu, nedokončené Vysoké učení technické v Brně. Následovaly dva roky vojenské základní služby v Popradu a Žatci. Pracoval v ruchovém studiu Barrandov, na FAMU, také jako skladník v Prioru, topič na chirurgii u prof. Pafka. Od roku 1990 (díky nabídce režiséra Petra Kolihy) dramaturg hrané tvorby v ČT. Od roku 1994 "z bujnosti" i režisér dokumentů a dokumentárních cyklů. Autor rozebrané knihy Pohádky pro otce a matky. V patnácti bigbeatový hráč, s postupujícím věkem folkový písničkář. Autor a interpret ústředních písní ke svým cyklům.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012