Galerie v Basileji

1-2 2007 Kultura česky
obálka čísla

V Basileji má Galerii a Buchhandlung "PEP + NO NAME", pan Tobias Toggweileri. Má silné sympatie k Čechům a Slovákům.

Už před rokem 1989 uváděl a dodnes uvádí ve své galerii české umělce - fotografy, sochaře, malíře. Začalo to někdy v roce 1985 výstavou fotografií Radany Mikoláškové, v květnu 1987 to byl fotograf Miroslav Pazdera a pak už následovala nepřetržitá šňůra českých umělců:

Březen 1988 Daniela Mika - Saudová, květen 1988 fotograf Juraj Lipscher, říjen 1988 pražský fotograf Antonín Malý. V lednu roku 1990 udělal výstavu s fotografiemi Jaroslava Kučery ze sametové revoluce, které byly doprovázeny videozáznamy listopadu 1989 od pana Marka Šebesťáka. V prosinci téhož roku vystavuje v jeho galerii fotograf Jan Beran, v květnu to byl pak Michal Tůma. V listopadu 1994 se objevuje v jeho seznamu znovu Jaroslav Kučera, v lednu vystavuje 1998 fotografka Dana Kyndrová společně se sochařem Jiřím Pošvou. V roce 2002 se znovu objevuje jméno malířky Daniely Miky - Saudové, v dubnu 2003 následuje fotograf Jirka Stach a v červenci tohoto roku vystavovali v galerii "PEP + NO NAME" společně fotografové Alena Dvořákova a Viktor Fischer. V roce 2006 to byl pražský fotograf Rudolf Jung, momentálně se jedná s brněnským fotografem Evženem Sobkem - to výhledově do budoucnosti. Na startovních blocích teď netrpělivě čekají pani Radana Beránková a Petr Beránek.

Zdálo se, že konání pana Toggweilera bude oceněno dotací pražské kanceláře Pro Helvetia, jenže než se podařilo něco definitivně domluvit, filiálka svou činnost zastavila. Proto jsem se obrátil na švýcarskou pobočku SVU, která si podle slov pana Dr. Reháka, činnosti pana Toggweilera také velice cení. Při každé vernisáži nějakého českého či slovenského umělce se totiž sejde česká a slovenská menšina nejenom z basilejského okolí, a tak prostě tyto akce podporují zdejší krajanský život. Finanční situace švýcarské pobočky SVU nedovoluje jakoukoliv finanční dotaci, a tak se SVU spolu s krajanským spolkem Domov, který je na tom finančně podobně, zavázaly aspoň uveřejňovat v místním časopise Bulletin oznámení o případných budoucích akcích.

Michael Beránek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012