Poezie

1-2 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Trpkosti dvou starších dam

První

Po celou dobu jsem mu věřila
Co příležitosti nevyužila
Já hloupá
Lituji, lituji!

Druhá

Jen když jsem podle desatera žila
Mně z dřívějška netrápí
Vše ostatní
Já popletená
Lituji, lituji!

Vážky zalíbení

Uslyšel jsem tě plakat
A nezalkl jsem se
Uzřel jsem tvůj smích
A nepřestal jsem o tobě snít
Když jsem smíchu naslouchal
Plakat tě uviděl
Probudil jsem se

Otakar Štorch

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012