Otevřený dopis

1-2 2007 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Vážený pan JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti České republiky, MUDr.Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, E-mail: posta@mvcr.cz
Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, poštovní př;ihrádka 62, 170 89, Praha 7,
E-mail: posta.policie@mvcr.cz

Vážení páni ministři,
vážený pane policejní presidente.

Vážení pánové inženýři
Štefko, Kráme, Fialo,

jsem hluboce rozhořčen, když se dočítám o zneužívání mocenských orgánů České republiky vůči jejím občanům.

Ptám se, proč policejní orgány zasahují do pokojného stavu nešťastného otce ing. Jiřího Fialy, kterému Česká republika odcizila dítě?

Žádám důsledné prošetření oprávněnosti a všech znepokojujících okolností nedělního policejního zásahu a vyvození náležitých důsledků ze zjištěných skutečností!

Žádám, abych nejen já, ale i široká veřejnost, jsme byli informováni o vyřešení celého případu včetně všech kárných a případně i trestněprávních dopadů této úřední zvůle.

Jaké prodlení údajně hrozilo, aby bylo nutné použít právě v neděli takto brutálních prostředků policie pro prosté podání vysvětlení opakovaně neúspěšně nařčeného ctihodného občana?

Proč samotný triviální úkon, o jehož oprávněnosti a naléhavosti mám vážné pochybnosti, trval za nečinnosti orgánů policie celé dlouhé hodiny, během kterých byl ing. Fiala omezen nejen v pohybu?

Děkuji za Vaše pochopení pro mé rozhořčení a zůstávám v očekávání zjednání nápravy a věcné odpovědi od oslovených ministrů a policejního presidenta.

S pozdravem
Mgr. Martin Vadas
režisér a dokumentarista

Z protokolu PČR, SKPV, OŘ Praha 4 - 2.odd. OOK - Ing. Jiří Fiala, 7.1.2007

K věci

"Chtěl bych uvést, že dnešního dne kolem jedné hodiny odpolední násilím překročili hranici mého pozemku tři osoby v civilním oblečení, zjevně odpudivého vzhledu a to za situace, kdy branka byla zavřená. Tyto osoby přijely v civilním autě, které navíc nechaly zaparkované tak, aby nebylo vidět. Tyto se pokusily mne zastrašovat pohrůžkami vylomení dveří, fyzického napadení, případně zničení domu. Jen díky značné chladnokrevnosti z mé strany nedošlo ke krvavému konfliktu. Měl jsem zato, že se jedná o vyděrače. Tito vyděrači využili své fyzické převahy, všichni byli ozbrojeni a odvedli mne do připraveného vozidla se zjevně lživým odůvodněním, že si údajně nepřebírám poštu. Na výzvu, aby prokázali, který dopis jsem si nepřevzal, případně, aby ho předložili, nebyli schopni nijak adekvátně reagovat, pouze dále stupňovali své hrozby fyzickým násilým. Tyto osoby mne odvezly do Prahy."

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012