Prezident vypustil "perlu"

1-2 2007 Aktuality česky
obálka čísla

Prezident Klaus se ve svém příspěvku pro deník Dnes 28. prosince 2006 vyjádřil ke jmenování Karla Schwarzenberga ministrem zahraničních věcí České republiky.

"Každý náš ministr zahraničí musí jasně, ostře a z vlastního přesvědčení zastávat a hájit zájmy, postoje a priority České republiky... Obávám se však, že něco takového není možné ... očekávat od člověka, který je s naší zemí ... spojen pouze menší částí svého života (a musím dodat, že i jen částí svého majetku), který je vůči zahraničí vázán řadou dalších loajalit a který s normálním životem občanů této země přišel do styku pouze částečně a okrajově... Česko-rakouské vztahy potřebují jasné vymezení, otevřenou diskusi a důsledné prosazování českých zájmů," píše v něm. Fórum pro česko rakouský dialog považuje za nutné se proti podobnému způsobu chápání sousedských vztahů obecně, a česko rakouských zvláště, ohradit: 8. ledna 2007 se na Václava Klause obrátilo přiloženým otevřeným dopisem.

Přemysl Janýr

Vážený pane prezidente, Ve svém článku pro deník Dnes ze dne 28. prosince 2006 jste vyjádřil názor, že pan Karel Schwarzenberg není vhodnou osobou pro post ministra zahraničí České republiky, neboť je s ní spojen pouze menší částí svého života a nelze proto očekávat, že by zejména proti Rakousku jasně a ostře prosazoval české zájmy.

Podobné obavy jsou srozumitelné v perspektivě konfrontativního chápání světa jako primárně nepřátelského prostředí, ve kterém je nutno se vůči ostatním vymezovat, přísně oddělovat "naše" a "cizí", izolovat se, prosazovat vlastní zájmy na úkor druhých. Dominovalo oběma našim společnostem zejména v první polovině minulého století. Od té doby převážila orientace na kooperativnost a na vzájemný respekt a zajistila Evropě mimořádně dlouhé období míru, stability a prosperity. Pro tyto hodnoty se referendy o přistoupení k Evropské unii rozhodli i občané obou našich zemí a zavázali tím rovněž své představitele.

Z této perspektivy Vaše obavy sdílet nemůžeme. Pan Schwarzenberg je osobou, která nejen svým kádrovým původem, ale i svým osobním angažmá spojuje a nikoli rozděluje. Zdůrazňujete potřebu otevřené diskuse mezi Českou republikou a Rakouskem. Když před pěti lety Jörg Haider a Miloš Zeman naše vzájemné vztahy zatížili obdobnými postoji, patřil mezi iniciátory přeshraniční občanské iniciativy Forum pro česko rakouský dialog, která ne nevýznamně přispěla k jejich opětnému urovnání.

Sestavování vlády je výsadní záležitostí zvolené politické reprezentace. Konfrontativní projevy jejich členů se však bezprostředně týkají nás všech, občanů obou zemí. Žádáme Vás proto, abyste od nich upustil.

Poznámka redakce:

K otevřenému dopisu se mohla do 6. 1. 2007 na uvedených webových stránkách připojit i veřejnost.

Titulek je redakční.

- red -

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012