Podávat krajanům ve světě informace je pro ČSÚZ stále stěžejním úkolem

1-2 2007 Ostatní česky
obálka čísla

Ten, kdo ví, co se kolem něj děje, má možnost se lépe orientovat a může toto dění ovlivňovat. Zajistit pro Čechy žijící v zahraničí dostatek čerstvých informací o dění v jejich původní vlasti bylo od počátku existence Československého ústavu zahraničního jednou z hlavních a pečlivě sledovaných činností. Za 28 let své existence vydával pro krajany celkem dvanáct různých časopisů a bulletinů, z nichž nejvýpravnější byl Československý svět, který vycházel nejdéle, a jehož první číslo vyšlo před 60ti lety.

O nutnosti informovat Čechy ve světě o tom, co se děje v Československu, nemělo vedení ČÚZ/ČSÚZ nikdy pochyb. Bezprostředně po vzniku sdružení koncem prosince 1928 plnil tuto funkci časopis "Naše zahraničí", vydávaný od roku 1919 Národní radou československou. Od ledna 1930 ale ČÚZ už začal vydávat vlastní cyklostylovaný bulletin a v květnu 1932 vyšlo první číslo nového časopisu "Krajan", zprvu jako měsíčník, později jako 24stránkový čtrnáctideník. "Jsme přesvědčeni o jednom: je-li doposud československé zahraničí roztříštěno a tvoří-li řadu oddělených světů, znamená to jen tolik, že musíme vyvinout úsilí k jeho ideovému sjednocení," psala úvodem redakce. Právě k tomu měl sloužit nový časopis s rubrikami, který informoval o dění doma i ve světě, o činnosti krajanů a zajišťoval i ekonomické informace. Vycházel až do hitlerovské okupace ČSR, kdy byla činnost ČÚZ zakázána.

Po obnovení činnosti Československého ústavu zahraničního v roce 1946 bylo jednou z priorit i obnovení tisku pro krajany. Neuspěly návrhy na pokračování časopisu "Krajan" ani na přenesení exilového časopisu "Čechoslovák"z Londýna do Prahy.

Ministerstvo informací schválilo až zcela nové periodikum s názvem "Československý svět". Jeho první číslo vyšlo 25. října 1946. Do té doby ČÚZ informoval krajany prostřednictvím provizorního bulletinu, kterého jeho odpovědný redaktor prof. Josef Hříbek vydal celkem 17 čísel. Ani v ČÚZ ani v Náprstkově muzeu se bohužel nezachoval žádný výtisk.

Nejdéle vycházel Československý svět

První "Československý svět" vyšel v nákladu 10 tisíc výtisků, měl novinový formát A3 a kromě červeně vytištěného názvu byl černobílý. Redakce vedená novináři Františkem Štědroňským a Otto Sobotkou působila přímo v sídle ČÚZ v Karmelitské 25. V úvodníku s názvem "Na cestu" redakce mj. napsala: "Chceme naše krajany za hranicemi informovat o tom, jak my zde pracujeme, tvoříme a budujeme, chceme jim dokázat, že jsme na ně nezapomněli, že je stále považujeme za součást našeho národního kmene." Československý svět byl dominantním médiem, ze kterého můžeme dnes čerpat všechny potřebné informace o krajanech ve světě, o jejich počtech a spolcích, o jejich vztahu k vlasti a vztahu domova ke svým národním větvím ve světě, o všech souvislostech politických, ekonomických, společenských a vztahových. Vycházel od října 1946 nepřetržitě plných 44 let. Od roku 1954 redakce každoročně navíc vydávala krajanský kalendář. Vyšlo celkem 33 čísel.

Nezávisle na "Československém světě" vydával kulturně-společenský odbor Československého ústavu zahraničního - Klub ČÚZ vlastní časopis "Klub 47" a pak "Klub 48" s odpovědným redaktorem JUDr. Rudolfem Křemenem a Fráňou Šrámkem, Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Seifertem, Olgou Scheinpflugovou aj. v redakční radě. Po únoru 1948 byl ale "Klub 48" z politických důvodů zastaven. Také "Československý svět" byl postupně významně změněn a stejně jako ČÚZ začal plnit roli propagátora budování socialismu, boje za mír a získávání krajanů pro oba tyto úkoly. Časopis postupně zdokonaloval grafickou úpravu až vycházel v barvě na křídovém papíře. Od roku 1978 nebyl už ale jeho vydavatelem ČÚZ nýbrž tisková agentura ORBIS.

ČÚZ začal v roce 1961 vydávat i další časopis, "Domov", který se tehdy ale neujal. Na počátku 70. let se nicméně ministerstvo zahraničních věcí, jehož součástí se ČSÚZ mezitím stal, rozhodlo k tomuto bulletinu vrátit. Celkem vyšlo sedm ročníků. Byla to prakticky "článková služba" pro krajanské časopisy v zahraničí.

Návrat k informačnímu bulletinu ČSÚZ

Po listopadu 1989 se ČSÚZ snažil vrátit "Československý svět" jeho původnímu poslání. V lednu 1991 se vytvořila redakční rada a redakční kruh, ve kterých se sešli zajímaví lidé z domova i ze světa a 17. května 1991 vyšlo první číslo nového časopisu s názvem "Svět Čechů a Slováků"/"Svět Čechov a Slovákov". Vývoj na Slovensku však směřoval politicky již k nezávislosti, a tak kritika ze Slovenska přinesla v červenci 1991 rozhodnutí změnit název časopisu na "Svět a domov". Vyšlo ještě číslo 4 a dvojčíslo 5-6/1991, a pak muselo být vydávání časopisu z ekonomických důvodů zastaveno. Samotný Československý ústav zahraniční se ale díky správným lidem na správných místech podařilo zachránit, musel nicméně hledat jiný způsob jak šířit informace o své činnosti a o krajanech a tak se již potřetí v historii uchýlil k provizoriu - informačnímu bulletinu. První číslo vyšlo v květnu 1990. Nejmladším tiskovým médiem ČSÚZ se pak v roce 1995 stal druhý bulletin s názvem "O čem píše krajanský tisk".

Prvotním úkolem Bulletinu Československého ústavu zahraničního bylo informovat o obnovené činnosti ČSÚZ domácí tisk a jeho prostřednictvím domácí veřejnost i vlastní členstvo a samozřejmě informovat o této činnosti krajanské spolky a sdružení, které se ke spolupráci s ČSÚZ opět začaly hlásit. Tento úkol plní Bulletin dodnes.

Hebr
(podle připravované publikace Dr.Josefa Kolínského o tisku pro krajany)

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012