Třicet let od vzniku Charty 77

1-2 2007 Aktuality česky
obálka čísla

Celou tu dobu se mnohé způsoby a zvyky v naší zemi zachovaly - i myšlení a způsoby odpovědných. Novoroční projev prezidenta republiky a přiložená odpověď ombudsmana jsou jedním z mnoha příkladů přetrvávajícího deformovaného myšlení a živou prezentací ještě dnes standardních "hodnot" v naší společnosti. Těžko mohou deformovaní svoji deformaci chápat a tudíž být schopni sebereflexe, když v této deformaci myšlení a hodnot strávili většinu života. Neštěstí naší země je, když v tom mají možnost pokračovat z titulu své funkce, navíc nezodpovědně a nepostižitelně. Nedivme se proto katastrofálním následkům a i dnes možným případům, jakým byly a jsou otřesné a neuvěřitelné případy pana Ferdinanda Němce, rodiny Honců či Růžičkových. Neškodí připomenout i článek Dr. Hromádkové z roku 1992, kde se mj. zmiňuje i o "normalizační docentce Bastlové". Ano, je to tatáž, která vystupuje v pořadu TV NOVA "SMRTELNÉ DĚDICTVÍ". Připravila podvodně rodinu Honců o pozemky v hodnotě 17.000.000,- Kč a navíc dalším podvodem jí tato nešťastná rodina dnes "dluží" 50.000.000,- Kč!!! "Neomylná" česká justice dala této bývalé komunistce za pravdu!!! Rodina Honců je dnes exekuována a soudružka docentka dál řediteluje bez jakéhokoliv trestného postihu!!! Mnohé a podobné by zřejmě mohl vyprávět i v bývalé NSR tolik úspěšný a v rodné zemi skoro zlikvidovaný bývalý senátor pan Václav Fischer. Likvidují-li záměrně a beztrestně nemravní a neschopní mravné a schopné, navíc s podporou státních institucí různými formami, vede to nutně k duchovní a následné materiální devastaci, destrukci a rozpadu společnosti. Vzniká stav vyhovující a vždy vítaný komunisty - vytvoření bídy a následně vize chtěného pro masy - které chudí, skuteční i duchem, vždy rádi uvěří. Společnost musí být schopna se silou mravných a schopných tomuto záměrně zasetému dědictví zločinnou komunistickou ideologií postavit. Nikdy není pozdě a není jiné alternativy - pokud je přáním většiny žít ve skutečné svobodě - svobodě myšlení, práce, tvorby a diskuze - tedy v demokracii.

Jan Šinágl,6. 1. 2007

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012