Ianova radost aneb Velký česko-anglický slovník

6-7 2001 Kultura česky
obálka čísla

    Po vydání Velkého anglicko-českého slovníku přichází vydavatelství LEDA s Velkým česko-anglickým slovníkem. Je to nový, dosud největší slovník naší anglistické lexikografie. Obsahuje na 100 000 hesel a podhesel, 200 000 slovních spojení a frazeologismů, 400 000 ekvivalentů, které zaplňují po mnoha letech citelnou mezeru na našem trhu. Slovník je svým rozsahem i zpracováním použitelný jak pro začátečníky, tak i pro profesionální práci učitelů, překladatelů a tlumočníků. A to právě nad-chlo našeho redakčního překladatele - Angličana Iana Finlaye. I když umí česky velice dobře, sem tam se potřebuje do slovníku podívat, přinejmenším, aby se ujistil o správnosti svého překladu. Pochvaluje si přehledné uspořádání s barevným odlišením i jednoduchý a přesný přehled českého tvarosloví.
    Ve slovníku je zpracována slovní zásoba přibližně posledních sta let. Autor J. Fronek dbal na přehlednou prezentaci materiálu. Jeho systém umožňuje aktivní používání jazyka.
Slovník má 1648 stran a stojí Kč 850.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012