Tmavomodrý svět

6-7 2001 Kultura česky
obálka čísla

    Při našich toulkách v Českém ráji nás upoutal v malebné vesničce Všeni u Turnova památník padlým v druhé světové válce, kde u jména František Hrdina stálo: sestřelen nad Nizozemím. Nedalo nám to a ptali jsme se s manželkou po ještě žijících příbuzných. Měli jsme štěstí, našli jsme staršího pána, který věděl, že je jeho bratr pochován v Nizozemí, ale nevěděl přesně kde. Po návratu do Nizozemí jsme dotazem na Oorlogsgravenstichting, instituci, která má na starosti péči o hroby padlých ve světové válce zjistili, že letec je spolu s celou pětičlennou posádkou Wellingtonu pochován na anglickém vojenském hřbitově v Bergen op Zoom. Navštívili jsme jejich hrob a udělali pár fotografií. A tu jsme si uvědomili, kolik zapomenutých hrdinů je po celém světě pochováno. Na celém území Nizozemska je na čtrnácti lokalitách pochováno celkem 36 sestřelených čs. letců. Díky internetu máme možnost sledovat diskusi a ohlasy na právě promítaný film Tmavomodrý svět. Zaráží nás mnohdy nenávistné, nepřátelské a hrubě urážející, pro nás nepochopitelné, komentáře. Vždyť toto byli praví hrdinové, kteří nasazovali své životy a nakonec ještě byli perzekuováni, pokud se vrátili do vlasti. Naštěstí nynější čs. velvyslankyně v Nizozemsku paní Helena Bambasová zavedla po svém nástupu hezký zvyk. Každý rok v květnu pokládá postupně na hroby těchto zapomenutých hrdinů květiny. Věc, která nenapadla žádného z jejích předchůdců. Letos to bylo u obce Niewe Niedorp, kde je samostatný pomník na památku posádky Wellingtonu T29990 z 311. bombardovací perutě, sestřeleného 23. 6. 1941.
    Předtím, v březnu, byla paní velvyslankyně pozvána k odhalení památníku všem padlým (stojí za to povšimnout si, že všem padlým, jak vítězům, tak poraženým) v oblasti Leudalu, k nimž také patřila posádka Wellingtonu R1599 z 311. perutě RAF.
    Na rotterdamském hřbitově Crooswijk se 31. května uskutečnil u příležitosti dvoustého výročí narození Františka Škroupa pietní akt. Při této příležitosti položila paní velvyslankyně po krátkém proslovu na jeho hrob věnec. Dětský pěvecký sbor Klíček z Prahy zazpíval několik národních písní, v Nizozemí žijící básnířka Jana Beranová zarecitovala báseň ze sbírky Jaroslava Seiferta a na závěr zazpíval dětský sbor působivou originální verzi písně Kde domov můj. Tentýž večer uspořádáno Velvyslanectví České republiky společně s Českým centrem v Den Haagu k tomuto významném výročí koncert, na kterém vedle dětského souboru Klíček vystoupili také studenti Královské konzervatoře v Den Haagu.
    V sobotu 9. června se ve Wassenaru konalo Pozdní odpoledne Nizozemských listů, které spolu s redakcí připravilo České centrum. Zde se také krajané rozloučili s paní velvyslankyní, která bohužel vzhledem k uplynutí služebního období, odchází. Na závěr večera připravilo České centrum hru amerického autora Terrence McNellyho Mistrovská lekce s hlavní představitelkou Eliškou Balzerovou, která za svůj výkon sklidila nadšený potlesk.
    Přípravný výbor Populárně-vědeckého symposia v Nizozemí zve na 3. října tohoto roku na šestnácté populárně-vědecké Symposium, které bude tentokrát věnováno vlivu moderního způsobu života, sportu a stressu na zdraví člověka. Ve spolupráci s Českým centrem bude zajištěn hudební program.


Tot ziens a na shledanou v Nizozemí!
Karel a Věra Pokorných, Nizozemí

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012