Tetínské velmi pozdní odpoledne

9 2006 Kultura česky
obálka čísla

Další z krásných koncertů na Tetíně, na který nás pozvala dr. Brajerová, se konal 17. června 2006 v kostele sv. Ludmily a byl věnován vzpomínce na 205. výročí narození autora hudby ke znárodnělé písni Nad Berounkou pod Tetínem, častému hostu Tetína a dlouholetému zdickému faráři Josefu Vorlovi.

Krásné houslové melodie provedlo DUO ECO, které tvoří Eva a Pavla Franců, matka s dcerou. Obě umělkyně úspěšně absolvovaly konzervatoř v Praze. Na programu byly skladby Antonia Vivaldiho, Josefa Suka, Georga Philipa Telemanna, Zdeňka Fibicha, Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta, Jiřího Temla, Nielse Wilhelma Gade a Josepha Haydna. Na závěr koncertu jako dík dr. Brajerové obě umělkyně přidaly oblíbenou Dvořákovu píseň Rusalky o měsíčku. Odměnou půvabným umělkyním byl dlouhotrvající potlesk posluchačů, kteří zaplnili kostel sv. Ludmily do posledního místečka - a mnozí museli zůstat stát.

Po skončení úžasného koncertu starosta Tetína pan Pavel Hejna pozval obě účinkující i posluchače na tradiční občerstvení (báječné svatební koláčky, káva, čaj?). Paní doktorka Brajerová se pak ujala všech zájemců o prohlídku Tetína, kterou samozřejmě doplnila svým nedostižným odborným výkladem. Navštívili jsme všechna významná místa Tetína, též tetínské muzeum, kostel sv. Jana Nepomuckého a v kapli sv. Kateřiny jsme se před devatenáctou hodinou neradi rozloučili.

Paní doktorko, děkujeme za pozvání!

za MČK Jiřina Hanzlová Foto: PhDr. Olga Černohorská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012