Radio Praha oslavilo 70

7-8 2006 Aktuality česky
obálka čísla

a to důstojně a stylově. Na přátelské předprázdninové setkání pozval všechny kolegy, kteří zrovna neměli službu, a také široký okruh spolupracovníků a spřízněných duší, dlouholetý ředitel Miroslav Krupička. Radio Praha je odnož Českého rozhlasu, která právě již sedm desetiletí éterem šíří informace o domácím dění do zahraničí. Informuje tak Čechy, ale i přátele České republiky po celém světě. Již před pěti lety, kdy výročí nebylo tak kulaté, prohlásil Miroslav Krupička:

"Říká se, že je užitečné znát minulost, abychom věděli, kam směřujeme. Z minulosti lze usoudit, že Radio Praha je nezničitelné. Přestálo všechny historické karamboly a funguje dál. Jeho ambicí není být globálním zdrojem informací o všem a pro všechny. Bude malou stanicí, vypovídající o tom, co se v české politice, ekonomice a kultuře děje. Bude "hlasem České republiky" ve světě a to je důležité. Je užitečné mít takové rádio, které vám nabídne zprávy z Prahy třeba v Americe. A stačí k tomu tak málo - rozhlasový přijímač! Technologie poslechu se jistě změní, ale své posluchače si rádio jako médium vždycky najde."

To samé platí i dnes, kdy po dalších pěti letech má za sebou Radio Praha nové úspěchy, stovky a tisíce zajímavých pořadů, na které přichází odezva od krajanů z celého světa.

Živou legendou a důkazem, že tuto stanici neposlouchají jen Češi, je její německý posluchač pan Wolfgang Brodöhl z Německa, který Radio Praha poslouchá kvůli lásce k české kultuře a národu a naučil se obstojně česky. Na podvečerním setkání pozdravil svoji oblíbenou stanici, kterou poslouchá již neuvěřitelných 30 let, osobně.

Pro červnové podvečerní setkání bylo (prý přímo panem ředitelem) vybráno úžasné místo restaurace přímo na Vltavě, totiž u paty Karlova mostu. Přítomní hosté se tak kochali nejen okolní nádherou a šuměním nejčeštější řeky, ale také stylovou mexickou hudbou a občerstvením. To hlavní však byla možnost přátelských setkání s osobnostmi, spolupracujícími s Radiem Praha či jinak spřízněnými dušemi. Nemohu jmenovat všechny, tak jen namátkou ty, s nimiž jsem měla možnost hovořit: Popovídat si přišel politolog, právník a známý světoběžník Ota Ulč, publicista Jiří Ješ, Zdeněk Lyčka, šéf krajanského odboru z MZV a mnoho dalších osobností. Ráda jsem se také neformálně a nepracovně pobavila s věčně vytíženou a superpracovitou redaktorkou Milenou Štráfeldovou či jejím kolegou, nyní již šéfredaktorem celé redakce Geraldem Schubertem (viz článek Mladá Vídeň v ČD 11/2003) nebo také Šárkou Alföldy, naší čtenářkou, psycholožkou, zabývající se psychologickými dopady fenoménu emigrace na lidskou osobnost.

Tentýž den - tj. 22. června proběhlo i setkání posluchačů Radia Praha, na nějž přijeli posluchači z USA, Británie, Dánska, Ruska a Německa. Dostavil se i posluchačkrajan Jiří Havlík, který od roku 1970 žil v New Yorku a v červnu letošního roku přesídlil zpět do České republiky.

Na závěr přetiskujeme část textu zveřejněného na webových stránkách Radia Praha k letošnímu, 70. výročí. Jeho autorem je ředitel Miroslav Krupička.

..."Základním programovým útvarem Radia Praha ve všech 6 jazycích jsou půlhodinová vysílání, složená ze zpráv, aktuálního bloku, obsahujícího reportáže, rozhovory a příspěvky k nejdůležitějším událostem a tematicky zaměřené rubriky. Hlavními médii pro síření programu jsou krátké vlny a internet. Radio Praha používá krátkovlnné vysílače o výkonu 100 kW v Litomyšli. Pro vylepšení příjmu v některých cílových oblastech (Německo, Rusko, Latinská Amerika, Severní Amerika) je využívána retranslace na krátkovlnných vysílačích v Rusku (Krasnodar, Novosibirsk), na ostrově Ascension v Guinejském zálivu a v kanadském Sackville. Radio Praha také pozorně sleduje vývoj digitálních technologií, zejména DRM. Systém DRM bohužel zatím nedosáhl takového rozšíření, aby bylo efektivní ho využívat...

Radio Praha ve stále větší míře využívá tzv. rebroadcasting, spočívající v přejímání částí programu partnerskými rozhlasovými stanicemi na celém světě. Jejich počet dosahuje tří desítek.

V posledních letech se Radio Praha zaměřilo na podporu krajanských rozhlasových stanic po celém světě. Jde o pomoc v rovině technické (dodávky zvukových nosičů a nahrávací techniky) a programové, tj. zasíláním programu. Radio Praha podporuje následující

krajanské stanice:

RADIO DARUVAR, Chorvatsko (od roku 1988)

SBS Radio Sydney-Melbourne, Austrálie (1992) http://www9.sbs.com.au/radio/language.php?page=who&language=Czech

4EB Radio 98.1 FM Brisbane, Austrálie (1991) http://www.4eb.org.au/

Československý klub v jižní Austrálii, Adelaide (1991)

RADIO CMS Canberra, Austrálie (2005)

RADIO BELA CRKVA 102 FM, Srbsko (2001)

RADIO SLONCE Bela Crkva, Srbsko (2005)

RADIO TIMISOARA, Rumunsko (1990)

RADIO RESITA 105.6 FM, Rumunsko (2006)

Radio Žitomir (Krajská státní TV a rozhlasová společnost Žitomirského kraje), Ukrajina (2004)

WCEV Radio 1450 AM Chicago, USA (1991)

Colectividad Checa (Český dům) Buenos Aires, Argentina (2004) http://www.cesky-dum.com.ar/home.htm

Český dialog přeje Radiu Praha do dalších nejméně 70 let stále více a více spokojených posluchačů.

Vysílání Radia Praha v textové i zvukové formě je přístupné na internetu www.radio.cz/cz

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012