Sokol - 90 let Luboše Kaválka

6 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Členky a členové jednoty TJ Sokol Mnichov měli vzácnou příležitost popřát k 90tinám Lubošovi Kaválkovi, dlouholetému členu naší jednoty, hodně zdraví, spokojenosti a trpělivosti. Oslavil je v kruhu své rodiny a několika přátel 17. 2. 2006 za starostlivé péče jeho nejvěrnější Julišky. Luboš už potřebuje hodně péče; s námahou se pohybuje a mluvení mu dělá potíže.

Luboš se narodil v Hronově, jeho tatínek byl malířem se vztahem k lidovému umění, maminka se starala o malý obchod. Rád a často vzpomínal na své mládí prožité v Hronově. Když se poprvé otevřely hranice, jeho první cesta vedla do jeho rodiště, do Hronova. To bylo v lednu r. 1990. Jeho syn Luboš, šachový velmistr, který tatínka doprovázel, vzpomíná: "Šli jsme po ulici a tatínka už bolely nohy. Zůstal stát a opřel se o zeď domu. Starší pán, jdoucí právě kolem, se zastavil a díval se upřeně na tatínka. Tatínkovi to bylo nápadné a zeptal pána: "My jsme se už někde setkali? Známe se snad?" A starší pán odpověděl: "Samozřejmě se známe. Když mně bylo dvanáct, shodil´s mě do Metuje."Jistě milé a nezapomenutelné přivítání po 41 letech. Luboš, po absolvování učitelského ústavu, působil několik roků jako učitel. Ale jeho vysněné přání to nebylo - toužil po kariéře u filmu. Opustil tedy dráhu učitelskou a sehnal si místo na Barrandově. Začal jsem od píky, vyprávěl Luboš, musel jsem dělat všechno, co bylo třeba nežli jsem se vypracoval na asistenta režie.

Jako asistent režie se podílel na filmech: Předtucha, Nikola šuhaj loupežník, zúčastnil se na výrobě filmu Vlast vítá jako zástupce vedoucího produkce Cesta k barikádám (1946). Největší radost měl z práce na skautském filmu Na dobré stopě. Spolu se skautským vedoucím Braťkou-Novákem vypracovali námět, s režisérem J. Machem připravil scénář. Film byl dokončen v r. 1948 a hned s velkým úspěchem promítán. V prosinci 1948 po vládnoucí komunistická strana stáhla film z oběhu a pod trestem jej zakázala promítat - ideologicky neodpovídal plánům o šíření komunismu v ČSR. Vzdor tak krátké době shlédlo film 1 244 583 diváků. Komunisti nehodlali Kaválkovi trpět jeho negativní postoj k lidově- demokratickému režimu a Lubošovi hrozila perzekuce, před kterou se uchýlil do zahraničí. V Bavorsku, tehdejší americké zóně obsazeného Německa, požádal o azyl, žil řadu měsíců v uprchlickém táboře až koncem roku 1950 dostal nabídku pracovat pro RFE (Rádio svobodná Evropa) v Mnichově jako režisér. Místo u RFE přijal a zůstal v Mnichově až do svých téměř 70 let ve funkcích režiséra, reportéra, moderátora, redaktora.

Pracoval vždy s pedantskou pečlivostí, byl spravedlivý, laskavý a přímý vůči všem spolupracovníkům. Obětavě pracoval pro exilová společenství a jejich akce na pomoc domovu. Láska k vlasti zůstává stále v jeho milosrdném a statečném srdci. Hodně zdraví a Nazdar.

Vladimír Beneš

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012