Milan Kocourek/Zuzana Slobodová česko-slovenská Británie

6 2006 Knihy česky
obálka čísla

K sestavení této knížky inspirovaly autory životní osudy našich krajanů původem z Československa, kteří se ve Spojeném království usadili a dokázali se zde ve svých profesích vypracovat na vynikající odborníky. Najdeme zde jména jako Václav Hollar (grafik), Adolf Vilém Straka (organizátor krajanské obce), Jiří Hartman (generál, bývalý letec), Ivan Jelínek (básník a novinář), Eva Jiřičná (architektka), Jan Kaplan (filmař), Miloslav Kašpar (generál, bývalý voják), Jaroslav Krejčí (profesor sociologie), Václav Pinkava alias Jan Křesadlo (spisovatel), Benjamin Kuras (spisovatel), Sir Frank Lampl (stavitel), Otec Jan Lang (kněz), Ivan Štípala (redaktor BBC), Líba Taylorová (fotografka), Antonín Tučapský (hudební skladatel), Karel Brušák (redaktor BBC, pedagog a básník) a další zajímavé osobnosti. V několika případech předkládají také příběhy jednotlivců, jejichž život je neobvyklý především v kontextu minulosti nebo tím, že vykonávají obdivuhodnou práci pro své bližní. Ale nejsou to jenom krajané původem ze staré vlasti - ve druhé části jsou to také příběhy Britů (na př. David Short (bohemista a slovakista), Andrew Gardner (bohemista a novinář), Sir Michael Burton (bývalý britský velvyslanec v Praze), Mike Ivory (urbanista a spisovatel) a další, kteří se tím či oním způsobem zasloužili o českou a slovenskou kulturu.

vydalo nakladatelství Carpio, 256 stran, s fotografiemi

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012