Komunisté teroristy využívali - V českých archivech jsou údaje o téměř čtyřech stovkách radikálů

10 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    V souvislosti s tažením proti terorismu přehodnocují všechny zpravodajské služby světa své informace. I v českých archivech se nalézají údaje o školení teroristů. Dlouhodobý vztah mezi arabskými teroristickými skupinami a státy bývalého východního bloku se dá stručně definovat jako neustálé balancování mezi kontrolou jejich činnosti a podporou, resp. snahou o využívání jejich vražedných aktů za "železnou oponou" ve svůj prospěch. Pouze v několika málo případech (jako u známého teroristy Carlose v červnu 1986 a jeho zástupce Johanese Weinricha o rok dříve) Státní bezpečnost (StB) zakročila a dosáhla okamžitého odjezdu teroristů ze země.
    Zhruba od konce sedmdesátých let příslušný úsek StB monitoroval příjezdy některých arabských státních příslušníků z organizace "Ruce světové revoluce" po dílejících se na teroristické činnosti v západní Evropě i na Blízkém východě, které po materiální stránce zabezpečoval zastupitelský úřad Iráku. Příslušníci této skupiny se navíc v ČSSR stýkali s teroristy Abu Nídálem a Abu Daudem. V roce 1987 se StB povedl vrcholný kousek: Pod krycím jménem "Atrapa" provedla akci, při níž zdokumentovala pražskou schůzku vedoucích teroristických skupin. Informace byly získávány i kontrolou aktivit syrských zpravodajců. Kvalitativně odlišnou činností pak byla nepřímá podpora teroristů -- výcvik některých členů spřátelených organizací či politických hnutí. Resorty ministerstva vnitra a obrany ČSSR vycvičily řadu členů různých složek ze severní i střední Afriky a Blízkého východu (např. OOP, Jemen, Etiopie). Další mohli být instruováni československými specialisty přímo v cílových zemích (např. Libye). Jako příklad lze uvést spolupráci federálního ministerstva vnitra (FMV) se Sjednocenou bezpečnostní službou OOP, kdy v letech 1981-1990 absolvovalo dlouhodobé státobezpečnostní kurzy (specializace zejména: ochranka, sledovačka a šifranti) v Zastávce u Brna 134 mužů 4 další studenti dokonce ukončili čtyřleté studium Vysoké školy SNB. Paralelně FMV prodalo OOP -- mnohdy pod cenou -- operativní technické prostředky v hodnotě 100 000 Kč (samopaly, pistole, náboje a další materiál).
    O tom, že české zpravodajské služby mají z čeho vybírat, svědčí i fakt, že Státní bezpečnost pouze do roku 1985 podchytila ze 4 000 známých světových teroristů působících ve 190 organizacích a skupinách konkrétní operativní poznatky ke 378 osobám.


Pavel Žáček
Hospodářské noviny 19. 9. 2001

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012