Korespondenční rozhovor s Václavem Havlem

10 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    M. Swinkels-Nováková: Pane prezidente, z ČR nám byl prostřednictvím ministerstva zahraničí zasílán nezávislý časopis Český dialog, jehož cílem je dialog mezi vámi doma a námi v zahraničí, který je důležitým zdrojem užitečných informací o krajanském dění na celém světě. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo jej přestat podporovat a založilo si vlastní časopis. Tím prakticky odsoudilo už zavedený a oblíbený Český dialog k zániku. Jaké srovnatelé zdroje výměny informací byste nám doporučil?
    Václav Havel: Jakkoli mám zájem na spokojenosti čtenářů českých periodik v zahraničí, nemohu zasahovat do pravomoci ministerstva zahraničí a do jeho rozhodnutí. Pokud vím, Český dialog je časopisem soukromého vydavatele a MZV se rozhodlo jej nadále neodkupovat a nedistribuovat. Toto rozhodnutí platí a mně nezbývá, než je respektovat. Finančí zdroje naší státní správy nejsou neomezené a každý resort s nimi musí hospodařit nanejvýš uvážlivě.
    M. S.-N.: Jak mohou přispět krajané k tomu, aby bylo zahraničí lépe informováno o kulturním, vědeckém a společenském vývoji v České republice?
    V. H.: Krajanské hnutí považuji za nesmírně důležitou součást života občanské společnosti, která svou různorodostí vytváří pestrou nabídku pro občana, jak a kde se podílet na věcech veřejných. Krajané dokázali za desítky let své práce v zahraničí, že jsou činorodou součástí české společnosti. Leckde dokonce získali pro propagaci České republiky vlivné osobnosti domácí politiky, ekonomiky a kultury. Nedávno jsem se v newyorském hotelu Plaza zúčastnil večeře pořádané spolkem Friends of the Czech Republic na rozloučenou s M. Albrightovou. Byl jsem dojat obrovským záj-mem vlivné americké veřejnosti o naši zemi. Znám práci krajanů ze všech zemí, které jsem navštívil -- od Brazílie přes Nový Zéland a Austrálii po USA a Kanadu a evropské země. Vidím, jak pomocí novin a časopisů, koncertů české hudby, kulturních pořadů, ať už literárních nebo filmových přednášek, ba i českých restaurací, udržují ve své nové vlasti stálé povědomí o české společnosti. Za významnou považuji business fóra, kam jsou zváni čeští podnikatelé a představitelé obchodních komor, aby potenciálním zájemcům představili Českou republiku jako výhodnou oblast pro investice.
    M. S.-N.: Podle jakých kritérii rozhodujete, nebo Vaše kancelář rozhoduje, které mu časopisu poskytnete rozhovor? Já například se za časopis Polygon, který odebírají čtenáři v téměř všech zemích světa, již pět let marně pokouším s Vámi uskutečnit interview!
    V. H.: Vím, že Tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky má mimořádně mnoho práce a často bych nechtěl být v kůži jeho pracovníků. V podrobnostech bych Vás raději odkázal na ředitele odboru, mluvčího Ladislava Špačka.
    Pan Ladislav Špaček se k tomu vyjádřil nejdříve v průvodním dopise k odpovědím Havlovým takto: "... není opravdu snadné najít v prezidentově programu čas na rozhovory pro média, protože nemohu přimět prezidenta republiky, aby dal přednost vypracování odpovědí pro časopis před napsáním projevu ke státnímu svátku nebo jiným úkolem. Tím omlouvám zdržení, ke kterému došlo. (Poznámka redakce: tříměsíční.) Prezident republiky odpověděl na Vaše dvě otázky, odpověď na třetí přenechal mně. Přikládám je v příloze. Přeji Vašemu časopisu, aby i v obtížnějších podmínkách si zachoval svou čtenářskou obec. (Vtírá se domněnka: neplete si pan Špaček náhodou Polygon s Českým dialogem?)
    Zde dodatek pana Špačka: Výběr médií, která získají rozhovor s prezidentem republiky, je to nejtěžší, co máme ve svém popisu práce. Měsíčně mám na stole stovky žádostí z celého světa, ale dotace z prezidentova programu, se kterou mohu počítat, je zhruba pětiprocentní. Znamená to, že devadesát devět procent žádostí nemůžeme uspokojit. Mezi těmi pěti či šesti médii měsíčně, která vybereme, musíme upřednostnit především televize a listy zemí, kam prezident míří na státní návštěvu nebo jejichž nejvyšší představitelé přijíždějí k nám. Pak máme některé priority v zahraničí, tak i doma. Přednost mají vždy média s co nejširším rozsahem a mimořádným vlivem. Jsou média, která během prezidentova funkčního období se svou žádostí o rozhovor neuspějí vůbec, protože časová dotace v prezidentově programu je příliš malá na to, abychom se dostali v pomyslném žebříčku pořadí na desáté či dvacáté místo.
    Tolik Ladislav Špaček.


M. Swinkels-Nováková
Polygon č. 6 z 1. 10. 2001

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012