Mezinárodní český klub - Co bylo a co bude

9 2001 Ostatní česky
obálka číslaCo bylo

První valná hromada Mezinárodního českého klubu jako občanského sdružení. Účastníci na ní schválili stanovy, zvolili své zástupce a určili výši členských příspěvků. Diskuse byla živá a nálada dobrá. Všichni členové dostanou zápis a další informace, stejně tak jako event. Další zájemci, kteří jsou vítáni.

Co bude

V nejbližších dnech navštívíme poslední část výstavy Sláva barokní Čechie v paláci Kinských a pod ním, 25. Října (termín není definitivní) pobesedujeme se spisovatelkou Lenkou Procházkovou o její "největší" knize Beránek, která před časem vyšla v nakladatelství Diderot, ale i o dalších otázkách, které budou přítomné zajímat. V listopadu chystáme prohlídku Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce spojenou s klavírním koncertem Tomáše Víška. A hlavně a především chystáme....!!!


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012