MCK - Moc pěkná sobota 3. prosince

1-2 2006 MČK česky
obálka čísla

Bylo nám ctí, že nás naše členka dr. Jana Brajerová a starosta obce Tetína pozvali na křest knihy TETÍN - Co čas neodvál, která právě vyšla. Salonek Pohostinství na Tetíně byl zaplněn do posledního místečka, křtu se zúčastnili členové zastupitelstva i početní občané Tetína, dále mnoho hostů z Berouna a z Prahy.

Úvodní slovo přednesl Pavel Hejna, starosta Tetína, následovalo vystoupení dvou studentek Vyšší odborné školy herecké v Praze - Kateřiny a Markéty (zpěv lidových písní, umělecký přednes - ukázky z nové knihy). Dr. Brajerová ve svém vystoupení popsala, proč se tak dlouho věnuje Tetínu, proč mu věnuje veškeré své úsilí, aby jej zviditelnila. Za dobu, co se s paní doktorkou známe, víme, že nejenže se jí podařilo nechat vyrobit hodiny, které hrají slavnou píseň Nad Berounkou pod Tetínem, vybudovat muzeum, které se těší přízni návštěvníků, ale vydala již třetí publikaci o Tetínu (čtvrtá vyjde ještě do konce tohoto roku s ilustracemi malíře Jiřího Ryvoly. Kmotrem knihy byl doc. PhDr. Petr Sommer, CSc., který po celou tu dlouhou dobu, kterou se dr. Brajerová věnuje tvorbě o Tetínu, je jejím vzácným duchovním podporovatelem. Knížky se na místě prodávaly a po skončení programu, kdy jsme si všichni společně zazpívali píseň Nad Berounkou pod Tetínem, se uskutečnila autogramiáda. Svoje poděkování autorce vyjádřili zastupitelé obce i další občané nejen slovy, ale i květinami a drobnými dárky.

Kromě krásných zážitků kulturních přišly na řadu i báječné, téměř svatební, koláčky a káva.

Touto krátkou notickou chceme poděkovat za pozvání i za krásně prožitý den nejen autorce knížky, ale i všem občanům Tetína, zejména pak panu starostovi.

(A brzy nato se konala v lednu díky Matici české pěkná přednáška paní doktorky Brajerové v Národnímu muzeu. Byla - jak jinak - o Tetíně a zároveň se konal i křest další knížky s názvem Tetín v proměnách času. Jsou to autorčiny krátké texty k půvabným obrázkům Jiřího Ryvoly. Na vydávání knížek o Tetíně i na podpoře dalšího zviditelňování má velkou zásluhu starosta Tetína pan Pavel Hejna

bližší informace na www.tetin.cz

Eva Střížovská jednatelka MČK, Jiřina Hanzlová členka MČK

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012