Jaroslav Anděl - MOJE STOLETÍ

1-2 2006 Kultura česky
obálka čísla

Advokát chudých, tak si zvykli čeští exulanti, političtí vězni a další lidé perzekuovaní komunistickým režimem říkat Jaroslavu Andělovi. Po svém návratu z emigrace stál u zrodu Sdružení občanské sebeobrany, mnoha lidem pomáhal při soudních jednáních o navrácení ukradeného majetku a nápravu škod, které utrpěli během čtyřiceti let vlády komunismu. Často neuspěl, s čímž se do konce života - do svých sta let - nedokázal smířit. "Dokud nebudou napraveny zločiny komunismu, nebude tato země demokratickým státem," říkal.

Osud tohoto státu je také ústředním tématem jeho pamětí. Narodil se ještě za Rakouska- Uherska, 30. března 1905, v chudé rodině továrního zámečníka a nejprve se zdálo, že nemá šanci vybočit z rodinných tradic. Po 1. světové válce se však vyučil v elektrotechnickém podniku, podílel se na elektrifikaci mnoha míst v Čechách a den po svých dvacátých pátých narozeninách založil vlastní firmu. Říká, že jen díky atmosféře, která vládla v první republice, mohl při svém podnikání vystudovat ČVUT, posléze také práva na Karlově univerzitě. Promoval však až po válce, svůj podnik udržel do roku 1957. Pak byl zatčen a odsouzen v zinscenovaném procesu ke čtrnácti letům vězení. Strávil je v nejtvrdších věznicích v Praze na Pankráci, v Plzni a v Leopoldově. Tam někde začala jeho advokátní činnost. Poskytoval právní rady i konkrétní pomoc nejprve svým spoluvězňům, posléze - po roce 1968 - podobným způsobem pomáhal českým exulantům ve Švýcarsku. A neustal ani po roce 1990, když se už zase mohl vrátit do Prahy.

Příběh Jaroslava Anděla je dramatický, chvílemi až tragicky absurdní. Tak jako koneckonců celé 20. století. Obraz po obraze, kapitola po kapitole se odvíjí posledních sto let viděných očima velmi aktivního a angažovaného člověka. Je to pohled samozřejmě subjektivní, ale o to autentičtější a zajímavý. Knížku doplňují dobové fotografie, dokumenty osobní i politické povahy a také soubor přednášek Jaroslava Anděla.

Jaroslav Anděl byl i často v kontaktu s naším časopisem. Jeho příběh je jedním z mnoha příběhů statečných exulantů, kteří si vážili toho, že dostali do vínku inteligenci, odvahu a smysl pro čest. A to vše v hojné míře dokázali uplatňovat přes všechny překážky. Náš milý Jaroslav dokonce do svých sta let! Zemřel v létě 2005, tři měsíce po svých narozeninách.

vydal WALDPRESS

-bs-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012