15 let Českého dialogu

12 2005 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Vážená paní Evo! děkuji za pozvánku na Vaše výročí činnosti vydavatelky Dialogu a jsem rád, že jsem byl při tom a že jste tak dlouho vydržela, protože já osobně znám problémy s vydáváním takového časopisu, který není financován sponzory, ale pouze abonenty a skromnou insercí. Převzala jste vlastně úlohu nás v emigraci a přál bych Vám, abyste dosáhla lepšího hodnocení než my. Často vzpomínám na mého kolegu redaktora Dr. Strnada, který mi dával vždy ty vlastenecké rady: "?pro vlast musíte udělat vše i život nasadit i když předem víte, že to nikdo neuzná?" Můj otec, který bojoval 6 let v ruských legiích, když se vrátil v roce 1921 přes Kanadu domů, byla všechna místa obsazena rakouskými úředníky a pro legionáře zbyly trafiky a služba na dráze. A proto mi vždy kladl na srdce: "?nikdy se neobětuj pro vlast, je to největší hazard v životě..." Měl pravdu. Já ho neposlechl a přesně se vyplnila jeho prognóza... Vy patříte též k těm "blouznivcům", kteří si myslí, jak dobře pracují pro vlast i když jejich odměna je pouhou almužnou. Na druhé straně jsou podvodníci, kteří okrádají vlast za miliardy, které platí zase ten ubohý lid český. Jsem přesvědčen, že Vám Vaši chuť do práce v DIALOGU těmito řečmi neznechutím a že budete bojovat na tomto národním poli zase dalších 15 let. K tomu Vám přeji nejen vytrvalost a zdraví, ale i trochu více uznání za Vaši vykonanou práci od příslušných kulturních institucí v naší vlasti.

Váš dlouholetý spolupracovník J. Hájek ze Švýcarska

Vážení čtenáři Českého dialogu, Dovolte, abych Vám popřál k tak významnému výročí hodně úspěchů a mnoho dalších příznivců časopisu.

Srdečně Martin Jan Stránský

Poznámka redakce:

Doktor Stránský, který se o náš časopis v letech 1997 ? 2000 staral, kandiduje na prezidenta České lékařské komory. Podrobnější článek chystáme do dalšího čísla.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012