Budiž čest dětským lékařům

12 2005 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Vzpomínka na slavnostní odhalení busty prof. MUDr. Jiřího Brdlíka ? jednoho z prvních českých dětských lékařů

Prosinec je měsíc vánočních svátků ? především svátků dětí. Proto chci vzpomenout osobnosti českého lékaře p. prof. Brdlíka, který se narodil 24. 10. 1883. Po maturitě na Akademickém gymnáziu a promoci na české lékařské fakultě tehdy ještě Univerzity Karlo-Ferdinandovy v r. 1911 nastoupil jako nejprve neplacený, posléze placený asistent na mladou vzniklou 1903 Dětskou kliniku České lékařské fakulty. V r. 1919 nezaváhal a jako nejmladší odjel se skupinou lékařů ? profesorů a docentů do Bratislavy, kde založili tamější lékařskou fakultu. Stal se na ní mimořádným profesorem a přednostou dětské kliniky. V r. 1920 řádným profesorem. V akademickém roce 1927/28 zastával místo rektora Komenského univerzity. Slovenská pediatrie si prof. MUDr. J. Brdlíka u vědomí jeho zakladatelské práce velmi váží. Po návratu do Prahy v r. 1930 začal působit v Nalezinci, poté se stal přednostou Kliniky novorozenců, 1932 přednostou 1. a o tři roky později 2. dětské kliniky. Po válečné přestávce pokračoval v práci v čele 2. dětské kliniky. Do důchodu odešel v r. 1957. Patří pro svůj život, který od mládí byl službou těm nejbezbrannějším ? dětem ? k zakladatelům moderní pediatrie.

Prof. J. Koutecký cítil dlouhá léta nejen jako akademický funkcionář, ale i osobně dluh vůči kolegovi a člověku, který obětavě pracoval pro vědu dlouhých čtyřicet šest let. V letošním roce se mu podařilo dluh nejenom osobní profesorovi J. Brdlíkovi splatit. V pěkném říjnovém odpoledni jsme mohli spatřit tvář člověka, který stál u počátků československého dětského lékařství. Stalo se tak 18. října 2005, dlouhých 40 let po jeho smrti. Busta mladé výtvarnice Moniky Havlíčkové, asistentky sochařského ateliéru prof. J. Beránka na Vysoké škole umělecko-průmyslové zdobí nároží domu č. 1 na Malostranském nábřeží, kde prof. J. Brdlík bydlel od r. 1931 až do své smrti 1965. "Tam žil, pracoval, přemýšlel, radoval se a někdy byl i smutný," řekl ve svém projevu prof. J. Koutecký a já vzpomněla na dávnou větu mé venkovské babičky: "Nic není v životě horší, než dívat se do hrobu vlastního dítěte." První dítě jí zemřelo několik měsíců po porodu. Dětští lékaři ? ti z rodu profesora J. Brdlíka, J. Kouteckého a další o tom také vědí své. Budiž jim čest!

Laskavým mecenášem, který umožnil vytvoření busty, byl ing. Jiří Michal, generální ředitel Zentivy. Inspirací mé podzimní vzpomínky je text projevu prof. MUDr. J. Kouteckého při odhalení busty v říjnu 2005.

PhDr. Jana Volfová
Historička

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012