Zpívání pro trpící dětskou duši

12 2005 Slovo redakce česky
obálka čísla

Americká hudební skupina The Jackson Singers přijela v listopadu do Česka koncertovat na podporu dětí v psychiatrických léčebnách. Díky své manažerce Wendy Fachner, která je českého původu, se totiž skupina dozvěděla o tom, že obor dětské psychiatrie je jaksi v pozornosti naší společnosti na velice okrajovém místě. Na dvacet dětí umístěných do léčebny je dle zákona např. jeden jediný pečovatel(ka). V Anglii je na dvanáct dětí pět či šest zdravotníků. Děti tam mají jednolůžkové pokoje, nepoužívají se síťová lůžka, klece a svěrací kazajky.

U nás se hledí na lidi i děti duševně nemocné negativně. Pojišťovna se zdráhá vydávat dostatek financí. Zkrátka, dospělí by se nejraději tvářili, že tyto děti neexistují. Přitom jsou to právě dospělí, kteří jim traumata, pro která se následně dostávají do ústavů, způsobují. Pacienti jsou většinou děti ze slabých sociálních rodin, z rodin neúplných, děti znásilňované, s rodiči alkoholiky, feťáky apod. Jsou to děti, které by si zasloužily patřičnou humánní péči! Na tiskové konferenci v Psychiatrické léčebně Bohnice jsem měla možnost vyslechnout a diskutovat s MUDr. Ivou Hodkovou, ředitelkou Dětské psychiatrické léčebny Opařany, s MUDr. Petrem Žižkou, primářem dětského oddělení Psychiatrické léčebny Dobřany, s MUDr. Ivanem Davidem, CSc., ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice, kteří se věnují ze všech svých sil a schopností problémům shora popsaným a snaží se o nápravu. V současných podmínkách našeho státu však velice obtížně. Nestojí tato politováníhodná skutečnost za hlubší zamyšlení...?

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012