Hodiny a hodinky

12 2005 Kultura česky
obálka čísla

V letošním roce si Uměleckoprůmyslové museum v Praze připomíná 120 let od svého vzniku. Jeho snahou je zpřístupnit sbírky v celém rozsahu. Budova UPM je v současné době zcela zaplněna: stálá expozice Příběhy materiálů (1. patro) je tvořena od r. 2000, ve druhém patře jsou depozitáře. Sál pod názvem Stroje času je proto poslední možností, jak zpřístupnit další část sbírek muzea. Nevyhovující prostory je možné vyřešit jedině stavbou nové budovy, o níž se již dlouho, zatím bez konkrétních výsledků jedná. Problémem jsou samozřejmě ? jak jinak ? finance, protože stejný požadavek na rozpočet Ministerstva kultury mají v současné době i jiné dvě důležité instituce, Národní muzeum a Národní knihovna.

Nově otevřená sbírka hodin, hodinek a měřících přístrojů klade důraz na proměny času, a to z hlediska uměleckého ztvárnění hodinových schránek a zdokumentování vývoje mechaniky hodinového stroje. První průlomová výstava hodin byla realizována v roce 1977, další v roce 1998. Sbírkový soubor byl za tu dobu obohacen o mnohé přírůstky, u nichž byl vždy kladen důraz na rozmanitost a uměleckou úroveň předmětů. Stal se tak základem nové expozice, kterou můžeme řadit k nejvýznamnějším a nejcennějším kolekcím svého druhu. Přes "společné plynutí času a jeho uchopení člověkem prostřednictvím měřících přístrojů, které je stejně staré jako lidstvo samo" (text k výstavě), patří hodiny a hodinky ke dvěma různým sbírkám.

Sbírka hodin je jednou z největších u nás, druhově i výtvarně velmi bohatá. Na rozdíl od Národního technického muzea , které se soustřeďuje na mechaniku hodin, UPM soustřeďuje hodiny umělecky tvarované a bohatě zdobené. Především v pozoruhodném souboru hodin interiérových. K nejvzácnějším patří interiérové kolečkové hodiny, v nichž se odrážejí různé slohy v obdobích jejich vzniku i v umístění v prostoru, k nejstarším se řadí hodinový stroj (z 1. pol. 16.století). Přední umělci, architekti, sochaři i malíři vytvářeli hodinové schránky ? jako pýchu majitelů a doklad mistrného uměleckořemeslného zpracování (sběratelsky velmi atraktivní). Stolní a věžové hodiny, zvláště sluneční hodiny a astronomické přístroje (od J. Steinmeissela, E. Habermela, A. Pleningera, J. Engelbrechta), které se do sbírek dostaly od mecenášů a zakladatelů muzea v době jeho vzniku, svědčí o rozmachu astronomie a astrologie za vlády Rudolfa II. Základem vystavené kolekce jsou šlechtické a měšťanské hodiny, dále klasicistní hodiny francouzské, empírové sloupkové, rámové a obrazové doby biedermeieru. Hodiny jako součást dobového interiéru (navrhovali je J. Koula, D. Jurkovič, J. Kotěra, J.Gočár), secesně tvarované, technicky pojímané v duchu funkcionalismu. Sbírka hodinek je součástí sbírky šperků a drahých kovů, odpovídající charakteru těchto krásných mininiaturních skvostů. Z celkového počtu 900 exemplářů, z nichž 300 jsou samostatné hodinové strojky, výstava představuje výběr nejkrásnějších a nejzajímavějších druhů. A to přibližně ze stejného časového období jako jsou hodiny ? od 16. po 20. století. Hodinky-"šperky" nejsou pouze dílem hodinářů, ale vizitkou nápaditosti, výtvarného umu a mistrovství těch nejlepších zlatníků, klenotníků, medailérů i emailérů doby. Díla uměleckých řemeslníků zůstávají až na výjimky anonymní, naopak hodináři jsou připomenuti svými signaturami na zadní platině strojků či ciferníku.

K expozici Stroje času ? sbírka hodin a hodinek (hlavní budova UPM) vychází publikace s bohatým obrazovým doprovodem, stejně jako typový šátek z ručně malovaného hedvábí s motivy vystavených exemplářů.

V Uměleckoprůmyslovém museu můžete ještě shlédnout:

  • Výstavu Zahrada UPM v Praze dříve a nyní (přízemí muzea). Výstava přibližuje historickou a současnou podobu pozemku pro přístavbu muzea (již v r. 1912).
  • novou instalaci Karlštejnského pokladu (Votivní sál muzea)
  • novou část stálé expozice textilu Navěky tvá, věnovaná tématu svatebních šatů.
Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012