Unikátní výstava českých granátů v USA

12 2005 Kultura česky
obálka čísla

Jak pro Národní české a slovenské muzeum a knihovnu v Cedar Rapids, Iowa, USA (s akronymem NCSML), tak pro Národní muzeum, Praha v České republice (s akronymem NMCZ) bylo jistě radostnou událostí, když NMCZ souhlasilo poprvé ve své historii poslat tuto jedinečnou sbírku umělecko-průmyslových prací při použití českých granátů do zahraničí. Vybranou zemí se staly USA.

Uspořádání dané výstavy sbírky vzácných českých granátových šperků (zahrnujících prsteny, náhrdelníky, diadémy, náušnice atd.) předcházelo několikaměsíční jednání mezi oběma organizacemi. Po objasnění všech patřičných přepravních náležitostí a potom zaranžování exponátů na místě došlo tedy k otevření výstavy. Byla výsledkem velmi pečlivé dlouhodobé spolupráce četných pracovníků obou organizací. Zahájení výstavy nastalo dne 3. března letošního roku, výstava pak byla přístupná až do 25. září. Kladným historickým faktem bylo též to, že NCSML letos oslavilo 10. výročí svého vzniku na konci října 1995.

Otevření výstavy bylo opravdu slavnostní, neboť mu předcházely proslovy tří bývalých prezidentů, a to Billa Clintona, exprezidenta USA, Václava Havla, exprezidenta České republiky, a Václava Kováče, exprezidenta Slovenské republiky. Jejich přítomnost v Iowě byla obzvláště výjimečnou událostí. Samotné recepce při zahájení této výstavy se zúčastnilo 225 osob. Převážná většina kolekce asi 300 exponátů tvořila sbírka uměleckohistorických prací s českými granáty, které byly nejprve v NMCZ soustředěny z různých míst českých zemí v Praze. Odtud pak byly formou zápůjčky přepraveny na místo výstavy v USA. Četné exponáty NMCZ byly navíc NCSML na místě výstavy doplněny rovněž formou zápůjček od místních obyvatel z okruhu města Cedar Rapids, IA. Tím byla obohacena již tak velice rozsáhlá výstava uměleckých granátů, zaslaných z Prahy.

Pokud jde o historický původ, hodnocení a katalogizaci českých granátů, byl pro NCSML jako základ vzat odborný katalog, jehož autorkou je dr. Dana Stehlíková, pracovnice NMCZ. Zpracování tohoto katalogu je založeno na velmi důkladném vědeckém průzkumu, zahrnujícím období od 13.?14. století do šedesátých let 20. století. Kromě zajímavého textu je tento doplněn četnými krásnými obrázky nejrůznějších granátových šperků, včetně tří portrétů osob, které měly historický význam pro další šíření slávy českých granátů v okruhu svých známých. Závěrem obsahuje tento katalog také velmi podrobný soupis vystavovaných exponátů.

Se souhlasem autorky citujeme níže některé úryvky z textu:

"Český granát se označuje ´pyrop´(z řeckých slov pyr = oheň, ops = oko). Tento byl dlouho společně s dalšími červenými drahokamy označován latinsky ´carbunculus´(= oharek uhlí), také karbunkul či karbunkl, kdy český název je zrnakoč. Údajně známe asi 16 druhů granátů, většinou velmi vzácných. Těžba granátů se rozvinula pomocí šachet. Technika a dovednosti řezačů a brusičů se rozvíjely v brusičských mlýnech. České granáty sloužily také jako dekorace v montáži velkých nádob, oltáříků a hodin. Převažovala obliba velkých drahokamů, dovážených ze zámoří. Malé rozměry granátů pak byly kompenzovány zasazováním do plochého stříbrného filigránu. Oblíbeným doplňkem při tvorbě těchto šperků byly malé říční perly. Brusiči českého granátu a jejich práce do Čech přicházely z metropolí tohoto řemesla v Badensku a Norimberku v Německu. Turnovští a další brusiči rozšířili mezitím dokonalé skelné imitace českého granátu, odlévané ve formách, či mačkané v kleštích a dobrušované. Ve 2. polovině 18. století se začalo do Čech brou"šení granátů vracet. Přispěly k tomu ochranné předpisy císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Tehdy byl vydán zákaz vývozu granátové suroviny z Čech. Rovněž došlo k ochraně podnikání s granáty. To vedlo k monopolu domácích těžebních společností a brusíren na Litoměřicku, v Podkrkonoší a ve Světlé nad Sázavou, a také k venkovskému, a tedy domácímu brusířství. Od osmdesátých let 18. století nastala první konjunktura granátnického průmyslu. To mělo za následek, že se rozvinula domácí poptávka a docházelo k úspěšnému zahraničnímu obchodu s Německem, Francií a Itálií. Granátový šperk byl především průmyslovým zbožím. Široká nabídka vzorů byla podmínkou úspěšného obchodu. Staré vzory se však udržovaly v obchodní nabídce i půl století. Je jistě zajímavé, že granátové šperky byly údajně předmětem projevu lásky a vášně. Dokonce prý měly také léčivé účinky??

Tuto jedinečnou výstavu navštívilo celkem 12 840 návštěvníků. Na její závěr byly uspořádány dva "granátové čajové večírky", a to v sobotu dne 24. 9. a v neděli dne 25. 9., které navštívilo 168 účastníků. V neděli 25. 9. bylo umožněno všem dobrovolným průvodcům zhlédnout naposled tuto tak zcela výjimečnou výstavu. Poté bylo následujících 5 dnů věnováno balení exponátů zapůjčených NMCZ k odeslání pro návrat do Prahy.

Závěrem možno říci, že tato tak unikátní výstava, která vzbudila obzvláštní zájem zejména u návštěvnic, byla velice úspěšná. Ještě po uzavření přišlo opožděně mnoho dalších zájemců, kteří chtěli tuto výstavu ještě vidět, ale ona již byla pouhou vzpomínkou. Nicméně si nadále mohli koupit v dárkovém oddělení NCSML anglický překlad katalogu dr. Dany Stehlíkové, který jim umožní ve značné míře udělat si alespoň zčásti představu o exponátech.

Charles J. Opatrný

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012