Werichova vila má zatím smůlu

12 2005 Aktuality česky
obálka čísla

Stará vila skrytá ve velké zahradě kousek pod Karlovým mostem na okraji Kampy, na jednom z nejkrásnějších míst v Praze, byla v minulosti domovem mnoha zajímavých osobností. Počínaje Josefem Dobrovským, akademikem Zdeňkem Wirthem přes básníka Vladimíra Holana a konče obyvatelem nejvzpomínanějším, Janem Werichem. Duch všech těchto velikánů zde vytváří neopakovatelnou atmosféru. Zejména na báječnou společnost kolem Jana Wericha dodnes mnoho návštěvníků, kteří byli poctěni jeho pozváním na Kampu, rádo vzpomíná. Vila má však smůlu, že je dodnes ve vlastnictví města, přesněji městské části Prahy 1, je tedy vilou nájemní. V době povodní v roce 2002 byla stejně jako všechna místa v této oblasti silně poškozena masami vody, které se přes Kampu přehnaly. Radnice Prahy 1 vypsala výběrové řízení na nové využití objektu, kde má být zčásti zachována obytná funkce. Do řízení se přihlásilo celkem šest zájemců, do konečného rozhodování se dostaly projekty dva. Jeden vypracovaný Nadací Jana a Medy Mládkových, druhý společností COLLY.

Nadace Jana a Medy Mládkových provozuje a financuje sousední Muzeum Kampa, které si za krátkou dobu existence vydobylo obrovské renomé doma i v zahraničí. Muzeum soustřeďuje podstatnou část sbírek moderního umění manželů Mládkových, které tito mecenáši darovali Praze (díla Kupkova, Gutfreundova, J. Koláře a dalších). Odkaz svého zemřelého manžela paní Meda Mládková splnila vybudováním zmíněného muzea, vzniklého rekonstrukcí bývalých Sovových mlýnů. Po otevření nového muzea v r. 2002 došlo rovněž k jeho velkému poškození povodněmi, takže Meda Mládková po překonání všemožných počátečních potíží (většinou byrokratického rázu) spojených se vznikem muzea, musela bojovat znovu, tentokrát za opětovné odstranění povodňových škod.

Ale zpět k Werichově vile. Osobnost Medy Mládkové nepochybně garantuje kvalitu projektu na využití vily jako památníku věnovaného dvojici Werich, Voskovec. M. Mládková se souhlasem vdovy po J. Voskovcovi může využít archivní fondy z pozůstalosti J. Voskovce, uložené nyní v knihovně Bostonské univerzity. Projekt počítá i se spoluprací se sdružením Werichovci a s pořádáním besed a komorních divadelních, hudebních, filmových a jiných produkcí. Část památníku by byla věnována i básníku Holanovi, obnovená zahrada a skleník by pak mohly být využity pro další venkovní expozici výtvarného umění ze sbírek nedalekého Muzea Kampa.

Kdo se již těšil na uskutečnění takto zajímavého a hodnotného projektu, má zřejmě smůlu. Nebo zatím se to tak jeví. Tajným hlasováním rady Městské části Prahy 1 (nikoli veřejně a širším zastupitelstvem, jak by se očekávalo), bylo v říjnu rozhodnuto o vítězství druhého projektu firmy COLLY. Tato firma předložila radě pouhý jeden list papíru popsaný jednoduchými dětskými formulacemi (dle vyjádření Evropských demokratů jde o "slohové cvičení na úrovni žáka osmé třídy základní školy). Kvalitou a nápadem s podrobně a vyčerpávajícím způsobem vypracovaným a dobrozdáními významných osobností podloženým projektem M. Mládkové nemohl soupeřit. V záměru se praví mj., že v objektu bude např. výstavní síň s možností tematických výstav fotografií a maleb Karlova mostu a Malé Strany, nebo zde budou vystaveny modely pražských památek (Proč, když si je každý může venku, v samém srdci Prahy prohlédnout na vlastní oči?) Dále se počítá s dětskou částí muzea s expozicí vodníků z Kampy (?) a s prodejem audionosičů s hudbou, literaturou, plakátů a dárkových předmětů? (Skeptik si již představuje všechny ty kýče, které se nabízejí v desítkách obchodů a stánků na Karlově Mostě a Královské cestě). Záměr vyznívá nepokrytě komerčně, nic pro obyvatele Prahy, lákadlo pro turisty (jakých je ovšem již mnoho ? nic objevného).

Finanční nabídka obou zájemců se prakticky nelišila. Přese všecky evidentní přednosti a podporu veřejnosti i osobností projektu M. Mládkové se rada rozhodla požádat dodatečně společnost COLLY o doplnění chybějících dokladů k nabídce a následně rozhodla v její prospěch. Celé podivné schvalovací řízení rozpoutalo na veřejnosti velkou nevoli a podezření z manipulace. Na nedávné tiskové konferenci v Muzeu Kampa dalo svoji podporu Medě Mládkové mnoho novinářů i zástupců nejrůznějších organizací činných v kultuře. Strana Věci veřejné působící na radnici Prahy 1 a strana Evropských demokratů požadují obnovení řízení a nové projednání nikoli v radě, ale přímo v zastupitelstvu. Petice na internetových stránkách www.veciverejne.cz, kopie podpůrných dopisů V. Havla, ministra kultury Janáka, Čs. obce legionářské, galeristy Miro Smoláka a mnoho článků v českém tisku dávají jasně najevo, že přízeň veřejnosti i těchto osobností patří projektu Nadace Jana a Medy Mládkových (a Muzea Kampa). Máte-li zájem se o kauze dozvědět více, případně máte-li k věci také co říci či napsat, neváhejte a napište nám.

PS. Několik dní po napsání tohoto článku radnice Prahy 1 nevydržela zřejmě nátlak médií a tím pádem i veřejnosti a prohlásila, že výsledek výběrového řízení je anulován a proběhne znovu. (Citace z tiskové zprávy: "Výběrové řízení na tento pronájem se ruší z důvodu zvýšení právní jistoty zúčastněných stran a uvedení výběrového řízení do souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti v prvním kvartálu letošního roku, tedy během příprav podmínek výběrového řízení; úřad na tuto novelu nestačil včas zareagovat?") Bylo zároveň učiněno i předběžné opatření s účelem zákazu uzavřít smlouvu se společností COLLY. Muzeum Kampa má tedy novou šanci. Selským rozumem uvažující občan se ale ptá: Proč to muselo stát tolik nervů a zášti? Medě Mládkové držíme palce a o případu vás budeme dále informovat.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012