Národní knihovna ČR - první nositelkou prestižní ceny UNESCO

11 2005 Aktuality česky
obálka čísla

Již 2. září byla udělena Národní knihovně ČR, nejvýznamnější instituci tohoto druhu v ČR, historicky první cena UNESCO Jikji (čikdži) – Paměť světa. Národní knihovna ji získala za vysokou úroveň ochrany a zpřístupňování světového kulturního dědictví.

Udělení ceny, která si vypůjčila název podle nejstarší tištěné knihy světa, pocházející z Koreje, předcházela tisková konference. K zúčastněným zástupcům médií na ní promluvili ředitel NK Vlastimil Ježek, nedávno jmenovaný ministr kultury Vítězslav Jandák, Jaroslava Moserová za UNESCO a velvyslanec Jihokorejské republiky. Pro novináře to byla jedna z prvních možností, kdy se měli příležitost setkat s novým ministrem. Ten toho také náležitě využil. S halasnou okázalostí typickou pro svoje původní herecké povolání přede všemi shromážděnými přislíbil řediteli knihovny zajistit ještě z letošního rozpočtu 25 milionů na stavbu nové budovy. Tato investice je již dlouho plánována, protože historické Klementinum přes všechnu péči nemůže poskytnout dostatek kvalitních a moderních prostor pro všechny činnosti, spojené s úkoly, které Národní knihovna má. Můžeme tedy sledovat, jak bude ministrovo slovo a gesto splněno.

Ocenění Jikji je pro Národní knihovnu stejně prestižní, jako je pro vědecké týmy či jednotlivce Nobelova cena či v oblasti filmu Oscar. V soutěži porazila více než třicet předních knihovnických institucí z celého světa, z nichž sedm postoupilo do nejužšího finále. Vítěze určil čtrnáctičlenný Mezinárodní poradní výbor programu UNESCO Paměť světa. Ocenění celosvětového významu je spojené s částkou 30 000,- USD.

Cena vznikla v loňském roce z iniciativy jihokorejského města Cheongju (Čongdžu), kde ji také letos - na slavnostním zasedání UNESCO 2. září – převzal ředitel NK ČR Vlastimil Ježek. Byla pojmenována symbolicky podle nejstaršího dochovaného tisku z kovové sazby na světě - buddhistického spisu Jikji, který byl v tomto městě vytvořen již v roce 1377. Cena bude udělována každé dva roky a náklady s ní spojené nese Rada města Čongdžu.

Pro konkrétní představu, za co byla cena udělena, se musíme vrátit do r. 1992, kdy byl v UNESCO vyhlášen program Paměť světa. Národní knihovna ČR se do něj ihned zapojila a uskutečnila první pilotní program, jehož výsledky byly průběžně UCESCO poskytovány. V jeho rámci šlo o ochranu a zpřístupnění fondů, o rychlý rozvoj digitalizace fondů, na níž pracovala NK jako jedna z prvních institucí svého druhu, ale také o pomoc zahraničním knihovnám např. doplněním fondů (Sarajevo po válce) nebo za školení zahraničních odborníků v digitalizaci fondů. Záběr digitalizace knihovních fondů je tak široký, že v NK jsou takto zpracovávány a zpřístupňovány nejen české staré tisky, ale například i vzácné arabské historické tisky.

Národní knihovna ČR také díky velmi vyspělým technologiím byla připravena okamžitě začít pracovat na záchraně vzácných tisků poškozených povodněmi v ČR v roce 2002.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012