Eva Markusová-Roubíčková de Mendez, honorární konzulka ČR v Guatemale

9 2001 Naši ve světě česky
obálka čísla

    Narodila se 15. 6. 1934 v Praze. Z Československa odešla v roce 1941 spolu se svou matkou a strýcem, který posléze pracoval jako sládek v pivovaru v Ekvádoru. Později se rodina přestěhovala do Guatemaly, kde Eva vystudovala školu pro cizojazyčné sekretářky a poté práva. Působila více než dvacet let v advokátní kanceláři.
    V roce 1954 se provdala za guatemalského advokáta Marciala Mendeze Montenegra, se kterým má 4 dcery. Její manžel zastával vysoké státní funkce, byl mimo jiné předsedou Nejvyššího soudu, generálním prokurátorem, ministrem vnitra. Zemřel v prosinci 1973. Jeho bratr Julio Cesar Mendez Montenegro byl prezidentem Guatemaly v letech 1966-1970 a poté velvyslancem Guatemaly v Mexiku. Také další příbuzní z manželovy rodiny zastávají státní a diplomatické funkce.
    Eva Markusová-Roubíčková hovořila několika jazyky, byla zakládající členkou Asociace manželek guatemalských advokátů, v roce 1974 byla prezidentkou a později členkou poradního výboru této asociace. V letech 1966 - 1970 pracovala ad-honorem v Úřadu manželky prezidenta republiky v oddělení pro koordinaci a realizaci sociálních projektů. Byla iniciátorkou četných charitativních a sociálních programů na pomoc ekonomicky slabým vrstvám a indiánskému obyvatelstvu.
    Paní Markusová-Roubíčková se vždy cítila spjata se svou mateřskou zemí, ačkoliv mezi pravicovou Guatemalou a komunisty ovládaným Československem neexistovaly žádné oficiální styky. Nicméně i tenkrát často do staré vlasti přijížděla navštěvovat své příbuzné.
    Ihned po listopadu 1989 projevila zájem o zastupování zájmů našeho státu v Guatemalské republice, podílela se značnou měrou na šíření informovanosti guatemalské veřejnosti o historii, tradicích a aktuálním dění u nás a napomáhala navazování kontaktů mezi oběma zeměmi.
    V říjnu 1993 byla u příležitosti návštěvy předsedy vlády Václava Klause oficiálně uvedena do funkce honorární konzulky České republiky. S maximálním nasazením reprezentovala české zájmy v Guatemale. Byla rovněž iniciátorkou ustavení krajanského sdružení, jež je seskupeno kolem honorárního konzulátu.
    V roce 1996 uspořádala zájezd potomků českých vystěhovalců do ČR a v roce 1997 byla z jejího podnětu shromážděna finanční pomoc na povodňové konto v ČR ve výši 3.500 USD. V oblasti kultury organizovala také např. Týden českého filmu v hlavním městě Guatemaly a koncert české klasické hudby. Z Česka přivezla partitury, které guatemalští hudební umělci nastudovali a interpretovali. Koncert byl sponzorován českými krajany a jejich firmami. Konzulka se rovněž podílela na úspěšném jednání o uzavření obchodní dohody mezi ČR a Guatemalou v roce 1997.
    Osobnost honorární konzulky a její kontakty na nejvyšších státních i soukromých institucích měly rozhodující podíl na vynikající reprezentaci České republiky v Guatemale.

    Od ministra zahraničí ČR dostala cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.

(Podle materiálu MZV ČR)
Bohužel, Eva Markusová-Roubíčková de Mendez, zemřela koncem srpna 2001.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012