IMPRESE

11 2005 Kultura česky
obálka čísla

neboli Původ krásy – Síla vize (v Galerii Rudolfinum – do 8. ledna 2006) je výběrem děl autorů českého současného umění (Davida Adamce, Dana Bárty, Milana Caise, Michala Cimaly, Jakuba Dvorského, Vladimíra Havlíka, Aleny Kotzmannové, Jaroslava Kozy, Tomáše Lahody, Ivany Lomové, Františka Matouška, Micla, Zdeňka Milera, Michala Nesázala, Viktora Pivovarova, Otto Plachta, Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové).

Výstava klade důraz na fenomén krásy: kde pramení, jakou silou je onen pramen hnán do vizí a obrazů, nezávislých na slovech, v nichž je divák vystaven intenzivnímu, čistě vizuálnímu zážitku. Snahy umělců nejsou vymezeny na jediný způsob vyjadřování. Najdeme zde malbu, kresbu, fotografii, sochy, objekty, design i digitální animaci. Cílem je smazávání hranic mezi technikami ve vyjadřování svobodně vizuálním. Přesnější termín oproti ve vyjadřování výtvarném. První totiž zcela jasně vystihuje dnešní živé umění, které je pojímáno v daleko větším záběru, nežli v minulých desetiletích. Expozice přesvědčuje svou sdělností - intenzitou vize, nezávislé na svém ztvárnění: jádrem jejího fascinujícího a silného sdělení je, že přitáhne zcela naši pozornost a my pociťujeme nejvnitřnější prožitek, úžas i euforii – IMPRESI. Prostřednictvím tvorby, zaměřené především na vizuální umění, přijímáme tak zážitek, který přesahuje naši lidskou schránku i běžnou realitu. Díla přinášejí "silné vyjádření osobité a nezaměnitelné vize, vlastního světa plného podivuhodných obrazů, k jejichž vnímání a prožívání není primárně zapotřebí slov" (z tisk. materiálu k výstavě).

Tématem krásy vize, která zušlechťuje vnitřní světlo každého – toho, kdo ji vytváří, i toho, kdo ji vnímá – je vyjádřena víra v sílu svobodného uměleckého vyjádření a stejně tak v jeho inspirační zdroje. Výstava ukazuje škálu vizuální tvorby, určené pro dospělé. Stejnou měrou pro děti – jejich otevřenost a schopnost plně vnímat všechny podněty, je to, oč bychom měli usilovat celý život (proto je na pozvánce použit portrét dítěte, které je bezprostředně zaujato na sebe působícím dojmem). K vnímavosti nás vede bohatý doprovodný program (komentované prohlídky, filmy, koncerty, setkání s autory, tropické podvečery v ZOO) i katalog. Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012